صفحه اول

 

سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور

 

استقرار حاکميت ملی

 هدف جبهه ملی ايران است

 

اعلاميه ها، پيام ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها

 • پیام های همبستگی کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
 • پیام به جبهه ملی ایران
 • پیام به مردم شرافتمند، بویژه جوانان ایران
 • پيام به زنان ایران
 • پیام به زندانیان سیاسی ایران
 • پيام به کارگران ایران، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و آقای منصور اسانلو رئیس سندیکای اتوبوسرانان
 • پیام به معلمان کشور
 • پیام به دانشجویان آزاده دانشگاههای ایران
 • برگزاری موفق اولین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
 • پیام آقای ادیب برومند، رئیس شورای مرکزی و رهبری جبهه ملی ایران
 • پیام دکتر حسین موسویان، رئیس هیئت اجرائیه و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران
 • پيام هيئت سیاسی - اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ايران
 • پیام شورای هماهنگی جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران
 • پيام هيات سياسی - اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
 • پیام دکتر ناصر انقطاع
 • پیام مهندس علی نوشین عضو شورای جبهه ملی ایران
 • پیام م. آزرم
 • گزارش نخستین کنگره ی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
 • بیانیه ی اجلاس کارلسروهه
 • به سنگسار و اعدام پایان دهید
 • بمناسبت سالگرد شانزدهم آذر، روز دانشجو
 • بیانیه ی واحد شهری مونیخ
 • از تشکیل شورای ملی صلح حمایت می کنيم
 • بیانیه ی اجلاس وین دیدار مسئولان سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور از واحد سازمانی شهر وین ـ اطریش
 • احکام جابرانه عـلیه اسانلو و مددی را محکوم می کنیم
 • ما ایران را می خواهیم (دکتر پرویز داورپناه)
 • اطلاعیه ی مطبوعاتی سازمان های جبهـه ی ملی ایران در خارج از کشور
 • بیانیه ی اجلاس پاریس کنفرانس مشترک ارگان های منتخب سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
 • برای نجات ایران در برابر توطئه جنگ و حرکات مخاطره آمیزحکومتیان متحد شویم!
 • توهین به کدام نمایندگی از مردم ایران؟
 • بمناسبت درگذشت سرهنگ جلیل بزرگمهر
 • اطلاعیه
 • دانشجویان و دانشگاهیان را تنها نگذاریم
 • ما و دختر دیک چنی
 • تکذیب حضور دختر دیک چنی در پیشکنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
 • پیش کـنگره ی پرنوید ‌(دکتر پرویز داورپناه)
 • درگذشت پرویز ورجاوند عضو شورای مرکزی و شورای رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران در تهران
 • گزارش پیشکنگره ی جبهه ملی ایران در خارج از کشور
 • منشور پيشنهادی برای سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور