بازگشت به صفحه اول  
 
 

بیانیه ی اجلاس وین

دیدار هیاًتی از مسئولان سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور

از واحد سازمانی شهر وین ـ اطریش

جلسه مشترک  هیأتی از مسئولان سازمان های جبهه ی ملی ایران در خارج از کشور با ملیون با سابقه ی اطریش، اعضاء قدیمی واحد سازمانی وین، در روزهای پنجم و ششم آبان ماه ۱۳۸۶، برابر با 27 و 28 اکتبر ۲۰۰۷، درشهر وین برگذار شد.

حاضرین پس از مذاکره پیرامون مسائل روز به نتایج زیر رسیدند:

١ –  دیکتاتوری حاکم با بحران آفرینی و گفتارها و کردارهای نابخردانه، علاوه بر روبرو کردن کشور با خطر جنگ و تحریم اقتصادی، هر لحظه راه را برای قدرت هائی که در فکر متلاشی ساختن سرزمین ایران، دست یابی به ذخائر زیرزمینی کشور و دخالت در سرنوشت ما را در سرمی پرورانند هموارتر می کند. ما کوشندگان دیرین جبهه  ملی ایران در خارج از کشور مبارزه برای جلوگیری از فاجعه ی جنگ را از مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم تا برکناری آن واستقرار یک نظام ملی که تضمین کننده حقوق و آزادیهای مردم و حافظ استقلال و تمامیت ارضی ایران باشد، جدا نمیدانیم.

٢ ـ سلطه دراز مدت دیکتاتوری سبب شده است که احزاب و تشکل های متکی بر مردم که می توانستند جایگزینی برای دیکتاتوری حاکم باشند، امروز از گسترش و توان لازم برای مقابله ی نهایی با نظام خشن حاکم برکشور برخوردار نباشند. جبهه ملی ایران که به ابتکار رهبر نهضت ملی ایران دکتر محمد مصدق پایه گذاری شده و در طول تاریخ دراز خود به عنوان یک سازمان هوادار آزادی و حق حاکمیت مردم شناخته شده است، به دلیل بنیاد سالم و اصول آرمانی آزمایش شده اش بالقوه از این توانایی برخوردار است که در صورت احترام کامل به این مبانی و پیروی از رویه های سازمانی دموکراتیک و روشن، با موفقیت در جهت رفع این کمبود بکوشد. گردهم آمدن افراد خوشنام، ثابت قدم و با تجربه ی ملی در سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، گامی بس مهم در این جهت میباشد. کیفیت ممتاز فعالیت ها، مبارزات موثر، برنامه سیاسی روشن و ملهم از نیازهای واقعی جامعه، میتواند زمینه ساز گرد هم آمدن علاقمندان بیشتر و در نتیجه اعتلاءِ کیفی و ارتقاءِ کمی این سازمان در آینده باشد.

٣ – در مرحله ی کنونی جلب فعالان با سابقه ی ملی در دستور کار قرار دارد. کوشش برای ارتقاءِ سطح فعالیت سیاسی در خارج از کشور همراه با اتخاذ سیاست ها و اقدامات درست و دوراندیشانه می تواند در مرحله بعد به جذب کوشندگان و هواداران باز هم بیشتری، بویژه در میان جوانان و بانوان بیانجامد. درست آنست که در این مسیر ساختارها و راه حل هائی بکار گرفته شوند که کیفیت ارگانها و مراجع تصمیم گیری همچنان بالا بماند.

٤ – کوشش در جهت برپایی یک جبهه ی وسیع از همه ی گروه ها و سازمانهای سیاسی که صمیمانه خواستار استقرار دموکراسی، برقراری حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، جدائی دین از حکومت و تمامیت ارضی ایران می باشند برای کارآ تر ساختن هرچه بیشتر مبارزۀ مردم علیه حاکمیت استبدادی گردانندگان جمهوری اسلامی امری بس ضروری است و ایجاب می کند که ارگان های رهبری جبهه پس از کنگره ی آینده ارتباط با اینگونه گروه ها و سازمانهای سیاسی را برای تحقق این مهم، براساس برنامه ای دقیق و سنجیده، دنبال و تشدید کنند.

٥ – با توجه به مسائل درون کشور، ارتباط با احزاب دموکرات جهان و مراجع بین المللی برای بسیج افکار عمومی و فشار بر جمهوری اسلامی بمنظور ترک سیاست های تنش انگیز و وادار ساختن آن به رعایت حقوق مسلم مردم ضروری است. امروزه سازمان دادن به ارتباطات بین المللی بایستی بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد.

در پایان این نشست واحد سازمانی شهر وین آغاز فعالیت های نوین خود را اعلام کرد و پیوند قدیمی خود را با سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، بار دیگر  رسما مورد تأکید قرار داد.

دوازدهم  آبانماه ١۳٨٦ برابر ۳ نوامبر ۲۰۰۷

هیات اجرائی موقت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دکتر پرویز داورپناه ــ مهندس کامبیز قائم مقام ــ دکتر همایون مهمنش

 

 
 
بازگشت به صفحه اول