بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام شورای هماهنگی جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران

به کنگره سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دوستان گرامی!

درودهای صمیمانه ما را به مناسبت برگزاری گردهمایی تان بپذیرید. چنان که می دانید ما فعالان جبهه ملی را بخشی از پیکره جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک در ايران می دانیم و هم از اینرو تحولات آن را با دقت دنبال می کنیم. امید ما آن است که این گردهمایی با اتخاذ سیاست های سازنده در راه غلبه بر نیروهای پراکنده اما معتبر ملی در راستای مبارزه برای آزادی و دمکراسی در ایران گام بردارد و علاوه بر آن زمینه نزديکی و همکاری و ائتلاف با دیگر مبارزان راه دمکراسی، جمهوری ولائیسیته را در ایران هموارتر نماید.

تاریخچه چند دهه جنبش ملی در ایران با فراز و نشیب های گوناگونی همراه بوده است. بی تردید دوران حاکمیت دکتر مصدق و مبارزات ارزنده جبهه ملی در آن دوران علیه سلطنت استبدادی و استعمار خارجی به مثابه اوج شکوفایی جبهه ملی در تاریخ ایران ثبت شده است. اما در دوران انقلاب و پس از آن به رغم مبارزات ارزنده جبهه ملی علیه استبداد دینی در ایران، فعالان جبهه ملی نیز نتوانستند همچون بسیاری از دیگر نیروهای اپوزیسیون بر معضل پراکندگی در خود و در اپوزیسیون غلبه کرده و نقش موثرتری در پیکار برای آزادی ایفا نمایند

 به باور ما هر گامی که شما و دیگر بخش های جبهه ملی ایران در داخل و خارج از کشور در چالش با طرفداران نظام های دینی، موروثی و مسلکی و ادای سهم در پیشرفت پروژه های جمهوری، دمکراسی و سکولاریسم در ایران بردارید، توسط دیگر نیروهای دمکرات و به ویژه نیروهای جمهوری خواه و لائيک ايران با استقبال روبرو خواهد گشت.

 همزیستی گرایشات گوناگون در جبهه ملی و جنبش جمهوری خواهی در ایران می بایست از زاویه احترام به فرهنگ چند صدایی، تنوع آرا و پلورالیسم دمکراتیک، آن هم در جامعه ای که در آن حذف دیگری و انشعاب طلبی بخشی از فرهنگ سیاسی حاکم بر ماشده است، به دیده ستایش نگریسته شود. مشکل اصلی در جامعه ما نه ناروشنی مرزهای سیاسی اپوزیسیون دمکراتیک با یکدیگر بلکه رنج تفرقه و پراکندگی و بی اعتمادی به یکدیگراست.

دوستان عزیز !

کنگره شما در شرایط سیاسی بسیار حساسی برگزار میگردد.. سیاست ماجراجویانه جمهوری اسلامی در تداوم برنامه های جاه طلبانه هسته ای خود و تحریکات آن در منطقه و تهدیدهای تروریستی آن که زمینه ساز اصلی بحران هسته ای ایران است زمینه فشارهای سیاسی و تحریم های گسترده تر علیه ایران در شورای امنیت را فراهم کرده است. به موازات آن سرکوب حقوق بشر و جنبش های اجتماعی و دگراندیشان در ایران در دوران احمدی نژاد افزایش یافته است. ابعاد بحران اما زمانی بدرستی درک خواهد شد که ضعف و پراکندگی جنبشهای اجتماعی گوناگون و فقدان یک آلترناتیو نیرومند دمکراتیک که قادر به اثرگذاری بر سیر حوادث و تغییر اوضاع باشد را نیز در نظرآوریم. روشن است که در شرایط فقدان آلترناتیو دمکراتیک، وسوسه ی پناهجویی در سایه اصلاح طلبان حکومتی و شرکت در انتخابات ضد دمکرایتک جمهوری اسلامی و یا همگامی و همکاری با طرفداران حمله نظامی به ایران شدت میگیرد. اما این نیز روشن است که آلترناتیو دمکراتیک تنها حاصل عمل دمکراتهای راستینی خواهد بود که قبل از همه به توان جنبش مستقل مردم ایران تکیه میزنند.

به گمان ما تداوم گفتگو و همکاری گسترده‌ی همه‌ی نيروهای طرفدار یک نظام مبتنی بر دموکراسی، جمهوريت و لائيسيته به جای جمهوری اسلامی می تواند امید به تغییر شرایط نامناسب در ایران را در افکار عمومی افزایش دهد. از این رو هر سیاست مثبتی که گردهمایی شما در راه تقویت اهداف فوق اتخاذ کند بی شک نه فقط با استقبال ما بلکه دیگر نیروهای دمکراتیک در اپوزیسیون روبرو خواهد شد.

آرزومندیم گردهمایی شما با تاکید هر چه بیشتر بر ضرورت فرارفتن از نظام جمهوری اسلامی و تاکید بر صلح، استقلال، دمکراسی، جمهوری و لائيسيته، به تقویت صدای سوم در میهن مان یاری رساند.

با سلام های دوستانه

شورای هماهنگی

جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران

جمعه اول فوریه 2008 
 
 
بازگشت به صفحه اول