بازگشت به صفحه اول  
 
 

اطلاعیه

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور باطلاع هموطنان گرامی میرساند: نشستی در تاریخ سی سپتامبر و اول اکتبر ۲۰۰۷ برابر هشتم و نهم مهرماه ۱٣٨۶ در شهرکلن ـ آلمان برگذار می شود که در ارتباط با این سازمان نمی باشد.

1 مهر ۱٣٨۶ برابر  ۲٣ سپتامبر ۲۰۰۷

هیاًت اجرائی موقت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دکتر پرویز داورپناه ـ مهندس کامبیز قائم مقام ـ دکتر همایون مهمنش

 
 
 
بازگشت به صفحه اول