بازگشت به صفحه اول  
 
 

اعلامیه سازمانهای جبهه ی ملی ایران در خارج از کشور

 به سنگسار و اعدام پایان دهید

علاوه بر آزار زنان در سطح وسیع طی ماههای گذشته، عده ای از فعالین جنبش زنان و دانشجویان دستگیر گردیده و تعدادی از آنان تحت شکنجه قرار گرفته و همچنان در زندان بسر می برند.

سالها است که مجازات اعدام و سنگسار به بهانه های گوناگون در ابعادی گسترده به مرحله اجراء گذارده می شود و جمهوری اسلامی بیش از هزاران تن از بهترین جوانان ما را اعدام کرده است و ایران را در جهان در صدر کشورهای اعدام کننده قرار داده است.

سنگسار که از شنیع ترین احکام اعدام است به نماد جمهوری اسلامی در جهان تبدیل شده و نشانه عقب ماندگی کامل این نظام است.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است: "حکم سنگسار برای «زنا» در حالی در ایران اجرا می‌شود که در بسیاری از کشورهای دنیا، چنین رفتاری اصلا جرم شناخته نمی‌شود. بیشتر کسانی که با این حکم اعدام شدند زن بودند". 

عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌نویسد: "ایران به عنوان کشوری که معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده، باید حذف مجازات مرگ از قوانین قضایی را، در دستور کار خود قرار دهد".

بر طبق ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران امضا کننده آن است: "در کشورهایی که حکم اعدام لغو نشده است، مجازات اعدام فقط باید برای جدی ترین جنایتها اعمال شود" . همچنین ماده 7 این میثاق ملزوم میکند که "هیچکس نباید مورد شکنجه یا اعمال رفتار خشن وغیر انسانی به عنوان مجازات قرار گیرد".

سازمان دیده بان حقوق بشر نیز با اجرای حکم اعدام در تمامی شرایط، به خاطر طبیعت وحشیانه و غیر قابل بازگشت آن مخالف است.

ما از کلیه ی نهادهاي مدافع حقوق بشر، احزاب و سازمان هاي آزاديخواه و مجامع بين المللي می خواهیم، برای لغو احکام اعدام و سنگسار در ایران بکوشند و ما را در مبازره علیه آن و برای آزادي تمام زندانيان سياسي پشتيباني کنند.

سی ام دیماه ۱٣٨۶بیستم ژانويه ۲۰۰٨

هیاًت اجرائی موقت سازمانهای جبهه ی ملی ایران در خارج از کشور

دکتر پرویز داورپناه ـ مهندس کامبیز قائم مقام ـ دکتر همایون مهمنش

  

 
 
بازگشت به صفحه اول