بازگشت به صفحه اول  
 
 

درگذشت پرویز ورجاوند عضو شورای مرکزی و شورای رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران در تهران

   صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را     / /     تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

             هـر چند در جهنم نفرت انگیزی که حاکمیّت جمهوری اسلامی در ایران زمین و بر ایرانیان تحمیل کرده است، پیش آمدهای ناگوار و جانفـرسا خارج از انتظار نیست، امّا درگذشت ناگهانی و اسفبار فرزند رشید و برومند این آب و خاک و شاگرد راستین مکتب مصّدق بزرگ، ایرانی آزاده و شجاع و مبارز خستگی ناپذیر و پرتوان استاد ارجمند روانشاد دکتر پرویز ورجاوند بسی دردناک و باورنکردنی است.

            او که سرشار از عشق وطن و مهر به هموطنانش بود در سراسر عمر پر بارش هیچگاه و در هیچ شرطی از شرایط  دست از مبارزه برای استقرار حاکمیت ملی و ایجاد کشوری قانونمدار و دستیابی به ایرانی آزاد و مستقل و آباد برنداشت و همواره پرچمدار پرتوان نهضت ملی ایران در صف مقدم جبهه ملی ایران بود.

           همین عشق به ایران و ایرانی رهنمون او در انتخاب رشته ی تحصیلی ـ تخصصی  « باستان شناسی ایران» و اولین گامهای تشکیلاتی ـ سیاسی او « پیوستن به جریان پان ایرانیستها » بود که بعد با عضویت در جبهه ملی ایران تا پایان عمر ادامه داشت.

            دکتر پرویز ورجاوند بهنگام تحصیل و اقامت در فرانسه به مبارزه در صفوف مصدقیها ادامه داد و با کوشش های شبانه روزیش بالاخره با کمک و همت همگامانش اولین کنگره ی جبهه ملی ایران در اروپا را بنیانگزاری کرد و در آن کنگره بعضویت شورایعالی انتخاب شد. و با آقایان دکتر آذری و پرویز امین که این هر دو هم در پاریس بودند، مسئولیت هیاًت اجرائی را بعهده گرفت که دیری نپائید و با پایان گرفتن تحصیلاتش به ایران بازگشت و بفعالیّت خود در ایران ادامه داد و از زمرهء یاران استاد بزرگ سقراط زمان روانشاد دکتر غلامحسین صدیقی گردید. او در سالهای اقامت در ایران همواره ارتباطش را با دوستان جبهه ی ملی اش در اروپا تداوم میداد.

            دکتر ورجاوند در سالهای پیش از انقلاب بیست و دو بهمن همچنان در جهت آرمانهای خود گام برمیداشت و فعال بود. پس ازآن در کابینه ی موقت و در آن سالهای بحرانی مسئولیت وزارت فرهنگ و هنر را بعهده گرفت و متعاقب آن دوران نیز بمبارزات خود علیه استبداد دینی و ظلم و ستم جمهوری اسلامی ادامه میداد.

           این فرزند رشید ایران زمین در سنین کهولت و بازنشستگی هم لحظه ای از مبارزه برای دستیابی به آرمانهای خود که استقلال ـ آزادی ـ عدالت اجتماعی بود دست نکشید و بدون ترس و هراس از زندان و شکنجه که چه  در رژیم شاهنشاهی و چه در نظام ولایت فقیه بارهای بار به آن گرفتار آمده بود، به راه خود ادامه میداد.

         دکتر پرویز ورجاوند امید نسل جوان کشور بویژه دانشجویان دانشگاههای ایران بود.  افسوس که عمرش وفا نکرد که روزی  را که ملت بزرگ ایران با همت و غیرت خود بجای رژیم نفرت انگیز و ایران برباد ده آخوندها و کارگزاران فاسد آنان در ساختن ایرانی آزاد و مستقل و آباد به پیروزی رسد و عزت و افتخار و آرامش و صلح و رفاه را جانشین این رژیم عقب مانده و کثیف سازد ببیند.

         ما این مصیبت بزرگ را به سرکار علیه خانم ورجاوند و خاندان محترم ورجاوند و ملت بزرگ ایران و جناب آقای ادیب  برومند و دیگر اعضای جبهه ملی ایران در ایران و در سراسر جهان و همه میهن پرستان و آزادیخواهان ایران زمین تسلیّت میگوئیم.

        به امید آنکه بانگ پر طنین آزادیخواهانی همچون پرویز ورجاوند در فضای ایران زمین خاموش نگردد و نسل جوان اجازه ندهد پرچم عزت و افتخاری را که مصدق بزرگ برافراشته است بر زمین افتد تا همچنان در اهتزاز بماند که پیروزی از آن ماست.

پاینده ایران

پیروز جبهه ملی ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دکتر پرویز داورپناه  ـ  مهندس کامبیز قائم مقام  ـ  دکتر همایون مهمنش 

 
 
 
بازگشت به صفحه اول