بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

 

 پیام سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

به اولین کنگره حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران

 

دوستان عزیز شرکت کننده در اولین کنگره حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران!

برگزاری اولین کنگره حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران در روزهای 3 و 4 تیرماه 1401 (24 و 25 ژوئن 2022) در پاریس را صمیمانه به شما شادباش می گوئیم.

در اثر 43 سال سیاست های خانمانسوز جمهوری اسلامی در سیاست، اقتصاد، محیط زیست و فرهنگ، ايران با بحران های گسترده ای روبرو شده است. گرانی، تورم، بیکاری، فساد گسترده، تنش افزایی، جنگهای نیابتی، تحريم های اقتصادی، زورگویی و بیعدالتی همچنان زندگی اکثريت مردم ایران را تباه و کشور ما را به ویرانه ای تبدیل کرده است.

جمهوری اسلامی هیچگاه قادر به حل مشکلات مردم و کشور نبوده و نیست. نتیجه آنکه مبارزات مردم ایران برای پایان دادن به این وضعیت به امری حیاتی تبدیل شده، رو به گسترش دارد.

در این شرائط ایران بیش از پیش نیازمند فعالیت سیاسی، صنفی، سندیکایی و مدنی متشکل و مسئولانه و بهره گرفتن از خرد جمعی برای یافتن راهکارهای مناسب برای خروج از وضعیت کنونی و سر و سامان دادن به وضعیت کشور است که کنگره شما نیز بدون تردید برداشتن قدمی در این جهت است.

متاسفانه علاوه بر تلاش روزمره برای رهائی کشور از چنگال استبداد دینی، عدالت خواهان و دموکرات های جمهوریخواه ایران مجبور به روشنگری در مقابل پوپولیست ها، نیروهای وابسته به بیگانه و طرفداران استبدادی دیگر هستند تا جنبش را همچنان در مسیر درست یعنی حفظ استقلال، تحقق آزادیها، دموکراسی و عدالتخواهی نگاهدارند.

در این شرائط حساس کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند جایگزین نمودن استبداد حاکم با یک نظام آزادیخواه، دموکرات، معتدل و مورد اعتماد مردم است. جایگزینی که مبارزات صد و بیست ساله مردم ایران برای کسب آزادی و دموکراسی را تحقق بخشد و از آن حراست نماید.

در این شرایط همکاری و اتحاد نیروهای مستقل، آزادیخواه، دموکرات و خواهان اداره کشور به شکل جمهوری به امری تعیین کننده تبدیل شده است.

در این میان باید توجه داشت که شناساندن اصول فکری و اهداف اتحاد دموکراتهای جمهوریخواه ایران به مردم کشور و جلب اعتماد ایشان، بویژه در شرائط خفقان و سرکوب حاکم بر کشور کار آسانی نیست. تجربه نشان میدهد که با بهره گرفتن از نمادهای تاریخی شناخته شده برای عموم بمراتب آسان تر میشود. در تاریخ ایران نمادی که معرف مبارزه برای استقلال، آزادی و دموکراسی باشد بدون تردید مصدق است. زیرا در دو سال و چهار ماه زمامداری او بود که مردم ایران طعم آزادی و دموکراسی و پیروزیهای مکرر ملی را چشیدند.

عدالت اجتماعی همواره بخشی از خط سیاسی نهضت ملی ایران و جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق بوده است. برخلاف جریانهای افراطی راست یا چپ که متاسفانه از مسیر این نهضت دور شدند و برخی پس از پی بردن به اشتباه خود به همان مسیر بازگشتند، طرفداری از عدالت اجتماعی و سوسیالیسم مبتنی بر دموکراسی و آزادی همیشه بخشی تاثیرگذار از تفکر و تشکل نهضت ملی ایران بوده است.

در این مسیر و برای تحقق اهداف جبهه ملی ایران که استقرار آزادی، حاکمیت ملت، جدایی دین از حکومت، عدالت اجتماعی  و  حفظ تمامیت ارضی ایران است، ما بر همکاری با شما ارج مینهیم و برای کنگره شما آرزوی موفقیت و پیروزی کامل داریم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

3 تیرماه 1401 برابر 24 ژوئن 2022

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info

 

 

 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران