بازگشت به صفحه اول  
 
 

جمهوری اسلامی، حکومتی در مانده در برابر مقاومت زنان

بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن

تلاش جمهوری اسلامی از بدو پیدایش آن تا کنون همواره این بوده که با تحقیر و تنزل مقام زنان در جامعه نگذارد زنان ایران به برابری حقوقی و جایگاه رفیع انسانی که خواهان آن بوده و برای آن مبارزه کرده اند، دست یابند. اجباری کردن حجاب اسلامی که با شعار «یا روسری یا توسری» از همان ابتدای تصرف قدرت توسط آیت الله خمینی آغاز شد و در کنار «مرگ بر آمریکا» به پایه های ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی تبدیل گردید، این هدف را دنبال میکرد که با تحقیر زنان و محروم نمودن آنان از حقوق حقه خود، از جمله برابری کامل حقوقی با مردان، جزمیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارد.

سی و شش سال است که این نظام حکومتی میکوشد در یک جنگ و گریز دائمی با زنان ایران حقوق آنها را محدود سازد. علت اینکه چنین نظامی حضور زنان ایرانی در استادیوم های ورزشی را ممنوع میکند و حتی آنهائی را که به این ممنوعیت اعتراض میکنند دستگیر و به زندان گسیل میدارد، جز نادانی و عقب ماندگی چه میتواند باشد؟ آخرین نمونه شرم آور از این نوع اقدامات مقابله با حضور زنان ایران در فعالیت های هنری بویژه در زمینه های موسیقی، تئاتر و سینما است. درحالیکه مسئولان نظام، بر این موضوع اِشراف کامل دارند که مردم ایران روزانه از طریق ماهواره ها و اینترنت شاهد حضور زنان در همه عرصه های زندگی از جمله هنر، سیاست، علم و ورزش هستند، در این خیال واهی بسر میبرند که میتوانند برای مثال با عدم «صدورمجوز»، مانع رشد و شکوفائی آنان در جامعه شوند. از ابتدای جمهوری اسلامی تا کنون به تناوب شاهد بیان و فتوای آخوندهائی بوده ایم که بنا به سلیقه و برداشت شخصی خود از دین و مذهب هر بار به نوع دیگری خواهان محدود کردن حقوق و آزادیهای زنان ایران شده اند. پیشنهاد شرم آور دیگری که این اواخر مطرح شده، عملی ساختن تفکیک جنسیتی در دانشگاههای ایران است. پیشنهاد اینست که دانشگاهها سه روز به زنان وسه روز به مردان اختصاص یابد.

در حالیکه زنان ایرانی در همه عرصه ها چه در ایران و چه در جهان پیشرفتهای غیر قابل انکاری را به نمایش میگذارند، اصولگرایان حکومتی کوشش دارند از طریق ارعاب، تهدید و سرکوب و تحقیر زنان، قدرت کاذب خود را بنمایش گذارند. این عده از درک این موضوع عاجزند که با هریک از این اقدامات تنها جهل و ضعف و زبونی خود را در برابر واقعیت های غیر قابل انکار آشکار میسازند. با ادامه این نوع اقدامات علیه زنان ایران، پیش بینی سرانجام نظام جمهوری اسلامی کار دشواری نیست.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور قبل ار هر چیز روز جهانی زن را به تمامی زنان ایران تبریک گفته و مانند همیشه اقدامات زن ستیزانه جمهوری اسلامی را به شدت محکوم میکند. برابری کامل حقوقی زنان و مردان برای ما یک اصل غیر قابل تغییر و از جمله اصولی محسوب میشود که باید در قانون اساسی دموکراتیک آینده منظور گردد. ما بر این عقیده ایم که تا زمانیکه زنان ایران به حقوق خود نرسند، دمکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران تحقق نخواهد یافت.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

15 اسفند 1393 برابر 6 مارس 2015

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info

 
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران