بازگشت به صفحه اول  
 
 

سی تیر، روز قیام ملی و دفاع مردم از مصدق

سی ام تیر 1331 به عنوان روز "قیام ملی"، روز دفاع مردم از دولت ملی دکتر مصدق و باز گرداندن وی به سکانداری کشور و رهبری دولت ملی در تاریخ مبارزات ملی ایران به ثبت رسیده است.

در آن روزها ارتجاع داخلی و محمدرضا شاه دکتر مصدق را از نخست وزیری برکنار نمودند و جای او را به احمد قوام که از عناصر ارتجاع بود، سپردند. هدف این اقدام که محرک آن استعمار انگلیس بود، برهم ریختن ثمره سالها مبارزات ملی و ضد استعماری دولت مصدق و برقرار نمودن مجدد بساط استعمار بود.

ولی مردم هوشیار و از جان گذشته ایران در صبح سی ام تیر در تهران و سایر شهر های ایران، اعم از کوچک و بزرگ، به خیابانها ربختند و با ایثار جان خویش و فریاد "یا مرگ یا مصدق"، اجازه ندادند که چنین جنایتی علیه مردم ایران انجام شود.

مردم ایران که سالها رنج و فشار و سنگینی استعمار را بر دوشهای خود احساس نموده بودند، حاضر نشدند که رهبر مبارزات ضد استعماری ایران بدست ارتجاع و استعمار کنار گذاشته شود. مبارزات ضد استعماری که آنروزه از مرز های ایران گذشته و مردم کشورهای دیگر خاورمیانه و افریقا را نیز به مبارزه با استعمار کشانده بود.

آنروز شاه پس از کشتار جمعی از مردم بیگناه که در برابر تانک و سرنیزه لشگر "ظفرنمون" شاهنشاهی بمقاومت پرداخته بودند، راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ندید و دولت را به رهبر نهضت ملی ایران واگذار نمود.

این اولین بار در تاریخ مبارزاتی مردم ایران بود که مردم برای دفاع از یک دولت ملی و حفط دست آوردهای بزرگ ضد استعماری که ملی شدن نفت بر تارک ان میدرخشید با دستهائی خالی و برخی کفن به تن نموده و تنها با سپر ساختن سینه های خود به خیابانها ریختند و از منافع ملی خود دفاع نمودند. شعار های آتشین آنروز در خیابانهای شهر های ایران تاریخی و ماندنی شده است: از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم یا مرگ یا مصدق!

ما خاطره آن روز فراموش نشدنی و بزرگ "قیام ملی سی ام تیر" را گرامی میداریم، به جان باختگانی که به دفاع از دولت ملی خود بپا خواستند درود میفرستیم و اطمینان داریم که مردم ما با این سوابق تاریخی با شکوه و مبارزات بزرگ برای آزادی و دمکراسی هرگر تسلیم حکومت های ارتجاعی و سرکوبگر نخواهند شد و از نیروهائی پشتیبانی خواهند نمود که همواره برای آزادی و استقلال ایران تلاش نموده اند.

پرافتخار باد مبارزه بزرگ مردم ایران در سی ام تیر ماه 1331 برای دفاع از دولت ملی دکترمصدق و حفظ دستاورد های درخشان نهضت ملی ایران.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

27 تیر 1392 برابر 18 ژوئیه 2013

info@iranazad.info

 

 
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران