بازگشت به صفحه اول  
 
 

خطاب به ملت شریف ایران

هموطنان، شرکت در انتخابات زمانی معنا و مفهوم پیدا میکند که شما مردم ستمدیده بتوانید با آزادی کامل در آن شرکت نموده  و با انتخاب نمایندگان خود اراده و خواست ملی را متبلور سازید. زمانی که حکومت جمهوری اسلامی به روال سی و سه سال گذشته با دخالت مستقیم در روند انتخابات، شما را از حق معرفی نامزدهای انتخاباتی خود گرفته تا چگونگی رقابت های انتخاباتی و نظارت بر صندوقهای رای محروم میکند، این مضحکه را میتوان همه چیز نامید بجز انتخابات.

وقتی سردمداران حکومت اسلامی با ممنوعیت روزنامه ها و احزاب مخالف و دستگیری و زندانی نمودن فعالان سیاسی و روزنامه نگاران همه امکانات معرفی نمایندگان واقعی مردم را سلب میکنند تا تنها گروهی دستچین شده از باند های دزد و مافیائی وفادار به ولایت فقیه را به یک مجلس فرمایشی تحمیل کنند، شرکت شما درچنین «انتخاباتی» تنها به معنای صحه گذاشتن بر یک بی حرمتی است که در مورد تک تک شما روا میشود.

عقل سلیم به ما حکم میکند که با عدم شرکت خود در چنین مضحکه ای اسباب دست استبداد نشویم و برای ولایت فقیه و باندهای مافیائی که تنها با اتکا به اسلحه و سرکوب خود را به ملت ایران تحمیل کرده اند، مشروعیت نتراشیم. دراین اوضاع و احوال خطیر که تفکیک اراده ملی از اراده اقلیتی ویرانگیر و مافیائی در انظار جهانیان سرنوشت ساز است، منافع کوته نظرانه و به غایت حقیر میتواند عواقب خطیری را برای کشور و منافع ملی در پی داشته باشد. سردمداران حکومت نا امید از پشتیبانی مردم ایران و در انزوای کامل بین المللی، فکر میکنند میتوانند با دستیابی به سلاح هسته ای بقاء حکومت متزلزل خود را تامین و تضمین نمایند. آنها با این تصور واهی سرنوشت ملیونها ایرانی را به قمار گذاشته اند. عدم شرکت شما در انتخابات اگر حتی با دسیسه ها و حیل «مهندسی انتخابات» توسط حکومت نمایش بیرونی پیدا نکند، دربین ارکان حکومت غیر قابل انکار خواهد بود و اقلیت بودن حکومت را برای آنان روشن خواهد کرد.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به مثابه بخشی از آن نهضت که نطفه آن زمانی بسته شد که دکتر محمد مصدق در راس گروهی از نمایندگان مجلس برای اعتراض به آزاد نبودن انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی به دربار رفت و تحصن کرد، آزادی انتخابات را همواره رکن اصلی و مهم حاکمیت ملی دانسته است... مبارزه ما برای برگزاری انتخابات آزاد چه در دوران 25ساله استبداد پهلوی و چه در دوران حکومت 33 ساله استبداد دینی جمهوری اسلامی هیچگاه تعطیل نشده است.

ما بر این اعتقادیم که یک حکومت ملی زمانی در ایران مستقر و پایدار خواهد شد که همواره از رای اکثریت مردم برخوردار باشد. ما تحریم انتخابات کنونی را همچنان قدمی در جهت شکل گیری اراده ملی برای چنین مقصودی. میدانیم. اتحاد ملی که اکنون بین احزاب و گروههای مخالف استبداد دینی بصورت تحریم انتخابات مجلس شکل گرفته است دیر یا زود به استقرار یک دمکراسی پارلمانی در ایران منجر خواهد شد. لازمه آن مبارزه قاطع و بی امان مردم ستمدیده ایران علیه باندهای مافیائی قدرت است که تحت عنوان انتخابات ملت را بازیچه  منافع حقیر خود کرده اند.

بر این اساس از هموطنان میخواهیم که با عدم شرکت در این مضحکه ننگین قدم جدیدی علیه استبداد دینی و برای استقرار آزادی و دموکراسی بردارند.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

هشتم اسفند 1390 برابر بیست و هفتم فوریه 2012

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران