بازگشت به صفحه اول  
 
 

کودتای ۲۸ مرداد، جراحتی که هنوز التیام نیافته است

خاطره شوم ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در دهن مردم آگاه سرزمین ما هرگز فراموش نخواهد شد. این روز نقطه عطفی در زندگی مردم ما بشمارمیرود، روزی مصیبت بار که وقفه ای طولانی در حرکت و پیشروی مردم بسوی آزادی، دمکراسی و رفاه اجتماعی بوجود آورد.

ملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور و نهضت ملی ایران که محمل این خواست بزرگ و تاریخی در آن زمان بود پایه های زیر بنای اقتصادی محکمی را امید میداد. مردم ایران در سطح وسیعی در سراسر کشور بجنبش در آمده و بمیدان آمده بودند تا سرنوشت خود را در دست گیرند. رهبری این حرکت تاریخی را دکتر محمد مصدق بعهده داشت. اگر محتوای مبارزات مردم ایران که مهمتر از همه بدست گرفتن سرنوشت خویش بود را نادیده انگاریم، نهضت ملی ایران و دستآوردهای بزرگ آن را نشناخته و در دام دشمنان آزادی ایران افتاده ایم. بزعم ایشان نفت را نتوانستیم بفروشیم و در محاصره دشمن از پای در آمدیم زیرا مصدق یکدنده بود. اما دستاورد بزرگ نهضت ملی ایران که کودتاچیان ۲۸ مرداد، چه عاملین و پیشگامان خارجی آن و چه عوامل داخلی آن، هرگز نتوانستند آنرا از مردم بگیرند، همان پیدایش روح آزاد و مبارز مردمی بود که میخواستند سرنوشت خویش را بدست گیرند و با سربلندی بساختن کشور خود بپردازند. آری استعمار و عوامل آن توانستند شیر پیر ایران را بزنجیر بکشند و برای دورانی در حرکت نهضت ملی ایران وقفه ایجاد نمایند ولی نتوانستند مصدق را از خاطره ملت از میان ببرند و جلوی حرکت نهضت ملی ایران را برای همیشه سد نمایند!

روزهای فراموش نشدنی در تاریخ ملت ها کم نیستند. در ایران نیز 14 مرداد روز پیروزی اول آزادیخواهان در گرفتن فرمان مشروطیت، روز بتوپ بستن مجلس بدست محمدعلیشاه، سی ام تیر، روز قیام ملی برای برگرداندن مصدق به حکومت ملی از آن زمره اند. کسانیکه با بسخره گرفتن مردم در فراموش نکردن ۲۸ مرداد، کوشش دارند ننگ خاندان پهلوی را از خاطره مردم ایران بزدایند، سخت در اشتباهند. اینکه امروز پس از گذشت افزون بر شصت سال هنوز جوانان ایران تصویر مصدق را مانند پرچم آزادیخواهی و سکولاریسم در تظاهرات حمل میکنند، نمایش این حقیقت است که نهضت ملی ایران همچنان زنده است. نماد مصدق امروزه نمایش شکست کامل عاملان و برنامه ریزان کودتای ۲۸ مرداد است. کسانی که امروزه بحق آزادی کشی، جنایت و غارت ثروتهای ملی توسط حاکمین جمهوری اسلامی را سرزنش میکنند، ولی از زندان، شکنجه، اعدام، ساواک و تعطیل نمودن مشروطه در زمان پهلوی ها کلامی نمیگویند، بر این تصور باطل اند که جنایات گذشته از این طریق بفراموشی سپرده میشود. علی رغم اینکه تا کنون دهها سند معتبر در باره کودتای 28 مرداد منتشر شده و حتی سران حکومت آمریکا نیز به آن اعتراف کرده اند، ثناگویان کودتا همچنان آنرا قیام ملی میخوانند.

نهضت ملی ایران شکست ۲۸ مرداد را پشت سر گذاشت، دوران سلطنت دشمنان آزادی بسر آمد و همه فروپاشی بنای استبداد مذهبی و غارتگری غاصبان حکومت مردم را نیز بچشم خواهند دید. امروزه شاهد آن هستیم که مردم با توجه به تجربیات بدست آمده از دو رژیم استبدادی گذشته و کنونی بیشتر و بیشتر به اهمیت یک حکومت ملی یعنی راه مصدق پی میبرند.

پیروز باد مبارزات مردم ایران برای استقرار آزادی، دمکراسی و حکومت سکولار در ایران!

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیست و ششم مرداد 1390 برابر هفدهم اوت 2011

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 

 

 
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران