بازگشت به صفحه اول  
 
 

بمناسبت بیستمین سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار

ششم اوت بیستمین سالگرد قتل زنده یاد دکتر شاپور بختیار است، جنایتی که خاطره دردناک و تکان دهنده اش هرگز از خاطره ها بیرون نخواهد رفت.

دکتر شاپور بختیار عمری را در صف مبارزین جبهه ملی ایران در راه استقرار آزادی و دمکراسی در ایران گذراند. او اولین درسهای مبارزاتی خود را در دوران تحصیل در فرانسه با شرکت در جنگهای ضد فاشیست در اسپانیا و پیوستن به نهضت مقاومت فرانسه علیه نازیسم آموخت. در بازگشت به ایران مبارزه برای استقرار آزادی در ایران را در حزب ایران، از احزاب چهارگانه جبهه ملی آغاز نمود و در زمان حکومت ملی دکتر مصدق با تصدی معاونت وزارت کار در عرصه مبارزه روبرو با استعمارگران انگلیس در خوزستان قرار گرفت. دکتر بختیار پس از کودتای امریکائی – انگلیسی 28 مرداد از فعالین نهضت مقاومت ملی گردید و هنگام تجدید حیات جبهه ملی در سالهای 39 تا 43 در صف رهبران جبهه ملی ایران در آمد. او در رژیم گذشته چندین بار بزندان افتاد. در خرداد 1356 او و زنده یادان دکتر کریم سنجابی و داروش فروهر در نامه ای به محمدرضاشاه در مورد رعایت حقوق آزادی های مردم هشدار دادند. دکتر بختیار سلطه دیکتاتوری مذهبی را برنتابید و در مبارزه ای رو در رو با استبداد مذهبی تا پای جان ایستادگی نمود. او خواستار حکومتی مبتنی بر آزادی، دمکراسی و جدایی دین از حکومت بود.

قتل فجیع دکتر بختیار نمایش این حقیقت بود که حکومت استبدادی ایران حتی حضور او در دنیای خارج از ایران را هم نمیتوانست تحمل نماید و او را خطری آشکار برای ادامه حیات جنایتبار خویش میدانست. قاتلین شاپور بختیار امروزه در برابر مقاومت مردم ایران سخت بهم ریخته اند و شکافهای درونیشان نشانی از پوسیدگی بنیاد جنایتکارانه ایشان دارد.

ما به مبارزات و مقاومتهای دیرپای دکتر شاپور بختیار درود میفرستیم و با الهام از مردم در صحنه مبارزه در ایران بمبارزه خود تا برقراری آزادی و دمکراسی در ایران ادامه خواهیم داد.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

یازدهم مرداد 1390 برابر دوم اوت 2011

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 

 
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران