بازگشت به صفحه اول  
 
 

ا

کارگران ایران قربانیان اقتصاد مافیائی

بمناسبت اول ماه مه روز حهانی کارگر

در ماهها و هفته های گذشته کارگران بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرهای ایران از جمله کیان تایر (البرز)، مجتمع پتروشیمی بندر امام، کاغذسازی پارس خوزستان، ایران خودرو تهران، پتروشیمی تبریز، ذوب آهن اصفهان، اروند، بوعلی سینا، تندگویان خوزستان، امیرکبیر، شیمیایی رازی، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، شركت مخابراتي راه دور شیراز، ذوب  فلزات ابهر، نازنخ قزوين، نیشکر هفت تپه و نساجی مازندران به اعتصاب های چند روزه پرداخته اند. علت این اعتصاب‌ها نارضايتی کارگران از ناچيز بودن دستمزدها، به تعویق افتادن ماهها پرداخت همین حقوق ناچیز، فقدان امنيت شغلی و عدم اعتماد به آینده بوده است. به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در سال گذشته، 43 درصد از کارگران ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. گرانی روز افزون و پيامدهای ناشی از حذف يارانه ها فشار بر کارگران و خانواده هایشان را تشدید کرده است.

تردیدی نیست که این نابسامانی ها نمیتواند صرفا بخاطر سوء مدیریت برخی از واحدهای تولیدی باشد و نتیجه سیاست های جمهوری اسلامی است. مسئولان این نظام نشان داده اند که اگر در پی تهدید و آزار هموطنان خود نباشند، مسلما بفکر وضع زندگی و معیشتی آنان نیستند. در این مدت مافیای قدرت با در اختیار گرفتن مراکز اقتصادی کشور به ثروت های کلان دست یافته است. علی رغم هشدارهای مکرر کارشناسان کشور، به یک اقتصاد دولتی در دست سپاه تبدیل گردیده و در نتیجه راندمان واحدهای تولیدی بشدت کاهش یافته است. رانت خواری، عدم شفافیت، تغییر مکرر قوانین، تورم فوق العاده و بی امنیتی در بیشتر زمینه ها، بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکسته شده و سرمایه ها به نحوی گسترده از کشور خارج شده است. نتیجه این سیاست های انحصارگرایانه از میان رفتن امکانات شغلی، پائین رفتن سطح تولید، گرانی و فقر روز افزون کارگران و زحمتکشان بوده است.

منافع کارگران فقط توسط سندیکای کارگری تامین خواهد شد

در سال گذشته نیز فشار بر سندیکاها از طریق ممنوع ساختن آنها و فشار بر فعالان سندیکائی و کارگری مانند منصور اسانلو، ابراهیم مددی، غلام حسینی و رضا شهابی از سندیکای شرکت واحد، رضا رخشان و بهروز نیکوفر از سندیکاری نیشکر هفت تپه و فعالین کارگری آزاد منيرنيا، رضا رخشان، همايون جابری، خسرو بوكاني، كاوه گل محمدي، پژمان رحيمي، بهنام ابراهيم زاده، بهزاد عربگل، افشين نديمي، نزدیک به 50 نفر از سندیکای خبرنگاران، از جمله آقایان ابوالفضل عابدینی نصر و مسعود باستانی و همچنین آقایان رسول باقی و قنبری از کانون معلمان به علت دفاع از حقوق صنفی و سندیکائی خود در زندان بسر میبرند و تحت فشارهای روحی و جسمی قرار دارند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور خواهان آزادی منصور اسانلو و سایر فعالین کارگری و سندیکائی است و از حق برخورداری کارگران از سندیکاهای مستقل کارگری و مبارزات صنفی و سندیکائی همه زحمتکشان ایران برای احقاق حقوقشان پشتیبانی نموده، بار دیگر یادآوری میکند که مبارزه موثر برای احقاق حقوق صنفی و برخورداری از سندیکاهای آزاد و قدرتمند تنها در آزادی و دموکراسی میسر است. ما جنبش صنفی، سندیکائی را بخشی از مبارزات مردم ایران برای استقرار آزادی دموکراسی و عدالت اجتماعی و  پشتیبانی از خواست های بحق صنفی و سندیکائی کارگران و زحمتکشان ایران را از وظائف اپوزیسیون دموکرات میدانیم.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

ششم اردیبهشت 1390 برابر بیست و ششم آوریل 2011

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول/A>  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران