بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

از اعتصاب غذا کنندګان زندانهای ایران، که ادامه مبارزه را تا پای جان خویش کشانده اند، مصرآ میخواهیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهند!

در شرایط دشوار و طاقت فرسای زندانهای جمهوری اسلامی، بیش از ده روز است که جمعی   از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده اند. شمار اعتصاب کنندگان تا 17 تن رسید. غالب اعتصاب کنندگان ماههاست که در زندانهای جمهوری اسلامی، شکنجه های جسمی و روحی و زندان انفرادی را تحمل نموده اند و فشارهای شدید حکومت برای شکستن عزم راسخ ایشان برای ادامه مبارزه و پشت کردن به آرمانهایشان را بی ثمر گذاشته اند. اعتصاب کنندگان خواهان احقاق حقوق حقه و پایان اجحاف و شکنجه های روحی و جسمی خویش و آزادی یکی از زندانیان که در حال بسیار وخیمی بسر میبرد، بودند که زندانی مزبور اخیرا با قید وثیقه آزاد شد و بدین ترتیب یکی از خواسته های آنان تحقق یافت. در این ساعات که این بیانیه انتشار میآید حال مزاجی سه تن از اعتصاب غذا کنندگان، آقایان کيوان صميمی، بهمن احمدی امويی و مجيد توکلی که در اعتصاب غذای خشک بسر میبرند، بشدت وخیم است. همزمان و در کنار ایشان، 13 تن دیگر از اعتصاب کنندګان، علی ملیحی، حسین نورانی نژاد، عبدالله مومنی، علی پرویز فعال، حمیدرضا محمدی، جعفراقدامی، ضیا نبوی، ابراهیم (نادر) بابایی، کوهیار گودرزی، مجید دری، غلامحسین عرشی، محمد حسین سهرابی راد و پیمان کریمی آزاد، در شرایط جسمی نامساعدی در اعتصاب غذای تر به سر می برند.

اعتصاب غذای زندانیان در اوین تا کنون انعکاس گسترده ای داشته است. فعالین سیاسی در خارج کشور نیز به شدت نگران حال اعتصاب غذا کنندگان میباشند و در مواردی هم برای همدردی با ایشان دست به اعتصاب غذا زده اند. رژیم که تصور میکرد با به بند کشیدن فعالین سیاسی، بزعم خویش مبارزات مردم را خاموش کرده و این فعالین را از اثر انداخته است، امروز می بیند که آنها حتی در درون زندانها نیز دست از مبارزه و اثرگذاری بر جامعه برنداشته اند.

سازمان ما از کلیه هموطنان آزاده و آگاه میخواهد با تمام امکانات، تجاوزات جمهوری اسلامی به حقوق انسانی و شهروندی و بویژه وضع بد زندانیان سیاسی ایران را افشا کنند. ما نیز مانند بسیاری دیگر از فعالین سیاسی از اعتصاب غذا کنندگان درخواست میکنیم، حال که صدای آنها بگوش هموطنان و مراجع حقوق بشری در سراسر جهان رسیده است، برای حفط جان خویش به اعتصاب غذای خود پایان دهند. در این شرائط که رژیم همواره میکوشد مبارزین را به طریقی از پای درآورد، درست آنست که مبارزین حکومت را در اجرای این نقشه یاری ننمایند و بیاد آورند که ایران آینده، ایرانی که در آن کلیه آزادی ها و حقوق کلیه شهروندان در قانون اساسی آن رعایت و تضمین خواهد شد، بیش از همیشه به فعالین سیاسی و صنفی خود نیازمند است.

پیروز باد مبارزات مردم ایران برای استقرار آزادی و دموکراسی و برچیدن بساط دیکتاتوری

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

نوزدهم مرداد 1389 برابر دهم اوت 2010

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران