بازگشت به صفحه اول  
 
 

بیانیه بمناسبت سالروز 22 خرداد

تاریخ کشور ایران و حتا گذشته های اسطوره ای مردم و ملت ایران نشان میدهد که این ملت در برابر ستم و زور حاکمان وقت به گونه گون روشها ایستادگی کرده است. جنبش مزدکی یک اتفاق تاریخی است و داستان کاوۀ آهنگر اسطوره ای است که از دیر باز در ذهن و خاطره ها مرور می شود. از سوی دیگر می توان ادعا کرد که مردمان ایران زمین دستکم درقارۀ آسیا نخستین کسانی بودند که برای مهار مستبدان حاکم و تأسیس عدالتخوانه و کنترل زور و استبداد فرمانروایان برپا خاسته اند.

22 خرداد 1388 سر آغاز یکی دیگر از خیزش های مردم ایران است. در این روز مردم رای گیری برای ریاست جمهوری را با حضور گسترده خود به یک مبارزه مدنی علیه رئیس جمهور مورد نظر ولی فقیه تبدیل کردند و پس از آنکه حکومت در همان شب با بی اعتنائی به خواست مردم دست به تقلب در آراء به نحوی آشکارتر از همیشه زد، در روزهای بعد، علی رغم تمام تهدیدها، با حضور میلیونی خود در خیابانها دست به اعتراض زدند. ملت ایران به جهانیان نشان داد که زنده و پویا، توانا به تمیز نیک و بد و آگاه به نقش خویش است. مبارزات مردم با وجود کشتاری که فقیهان حاکم از آنان کرده اند و علی رغم بازداشت، شکنجه، تجاوز به زندانیان و اعدام، همچنان ادامه دارد و مردم ایران بی تردید تا شاهد مقصود را در آغوش نگیرند، آرام نخواهند نشست.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور با الهام از رهبر بزرگ خود زنده یاد دکتر محمد مصدق، خواهان ایرانی مستقل، آزاد، دموکراتیک که در آن دین از حکومت جدا باشد است. ما براین باوریم که دین و مذهب از احوال شخصی است و اگر قرار است رابطه ای بین آدمی با خالقش وجود داشته باشد، این رابطه امری خصوصی بوده و به سیاست و حکومت ربطی ندارد. رنگ سبز نماد آرامش است و به باور ما، نهضتی که به چنین نامی مزین است باید با تمام آرامشخواهی اش خواستار نفی و طرد هرگونه استبداد زمینی و آسمانی باشد. مردم ایران با هر عقیده و دین، با هر نژاد و قوم و قبیله، میتوانند درسایۀ درخت تناور آزادی و دموکراسی به آسایش و آرامش برسند.

پیروز باد مبارزات مردم ایران برای آزادی و دمکراسی

سرفراز باد ملت ایران

 

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیستم خرداد 1389 برابر دهم ژوئن 2010

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران