بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

بیست نهم اسفند ماه را همواره گرامی می داریم

نزدیک به شش دهه است که 29 اسفند ماه، نوروز را خجسته تر می کند

در درازای زندگانی هر ملت و تاریخ هر کشوری، روزهائی مهم و اثرگذار وجود دارند که یادآور مساعی و جد و جهد آن ملت علیه ستم و بیداد جباران خودی و بیگانه است. این تلاشها گاه به نتیجۀ مثبت و پیروزی می انجامد و سبب بهروزی مردم می شود؛ و گاه ناکامی و شکست آن مردمان را تداعی می کند. از این روی این چنین روزهائی را باید به دو دسته بخش بندی کرد:

روزهای شیرین و روزهای تلخ؛ یا روزهای خوب و روزهای بد.

میهن ما ایران با قدمت تاریخی اش و با تمدن دراز مدتش و با توجه به وضع جغرافیای خاک و اقلیمش، سهمی بیشتر از این موهبت و یا مذلت را به دوش می کشد و روزهای خوب و بد را در تاریخش ثبت کرده است. در برخی زمانها به علت برخورداری از وجود زمامداران دانا، درستکار، دلیر و دادگستر به هدفهائی رسیده و پیروزمندانه در رفاه و آسایش زیسته است. و در دورانهائی نیز سرزمینش همراه هستی و وجود جوانانش به دست جباران و ستمکارانی به تاراج رفته است. بدبختانه این ستمگران بیشتر خودی بوده اند. 

یکی از روزهای مهم و تاریخی در سدۀ بیستم برای ملت ایران، روز 29 اسفند ماه است. در روز 29 اسفند ماه 1329 طرح ملی شدن صنعت نفت ایران (در سراسر کشور) که قبلاً از سوی کمسیون نفت مجلس شورای ملی تصویب شده بود، از تصویب دو مجلس گذشت و به صورت قانون درآمد.

با آنکه آن زمان نمایندگان مجلس شورا و بویژه سنا، مجموعه ای بودند از ملیگرایان، فئودالها، راستگرایان و پیروان حزب باد که هیچ سنخیتی با هم نداشتند، پشتوانۀ نیروی ملت و منطق قوی و قوۀ استدالال رهبر نهضت ملی ایران دکتر محمد مصدق- که در ضمن ریاست کمسیون نفت را نیز به عهده داشت، در دفاع از حق ملت چنان بود که اندیشه های گوناگون را مجاب و وادار به دادن اکثریّت مطلق رأی مثبت به طرح ملی شدن نفت کرد. همین منطق و استدلال محکم بعدها نیز ایران را در سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی لاهه به پیروزی رساند.

29 اسفند ماه و خاطرۀ شیرنش در تصویب قانون ملی شدن نفت، جدا از جنبۀ غرور ملی و ایجاد حیثیّت برای این ملت که نام ایران و ایرانی را در جهان بلندآوازه کرد، و همچنین جدا از اثرات اقتصادی این اقدام که بسیار حائز اهمیّت است، تقارنش با جشن نوروز باستانی، جلوه ای دیگر از زیبائی و اهمیّت این روز است.

ما اعضا و هواداران سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در بیرون از مرز میهن، به مناسبت سالگرد 29 اسفند ماه، ضمن تجلیل و تکریم از رهبری اندیشمندانه و دلیرانۀ رهبر فقید خود زنده نام «دکتر محمد مصدق» و تقدیم درود به همۀ بزرگانی که او را در این راه یار و یاور بودند، مخصوصاً زنده یاد دکتر حسین فاطمی، در برابر ملت بزرگ و شریف ایران سر تعظیم و تکریم فرود می آوریم. و این روز خجسته و تاریخی را که نشانۀ پیروزی مردم بر اهریمن استعمار و استثمار است، به تمام هم میهنان و آزادیخواهان جهان و تمام ملتهائی که با الهام از این عمل قهرمانانۀ ملت ایران، خود را از زیر بار ستم و استعمار و استثمار نجات دادند، شادباش می گوئیم. آرزو می کنیم ابرهای تیره ای که طی چند دهۀ گذشته – از 28 مرداد 1332- در آسمان میهنمان روشنائی خورشید آزادی و دموکراسی را سد کرده است، برطرف شوند و نور آزادی بر تاریکی استبداد چیره شود و ایران و ایرانی به مانند دورۀ زمامداری آن رادمرد تاریخ خاورمیانه، «دکتر مصدق» دوباره آزاد و مستقل و سرفراز باشند.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیست و چهارم اسفندماه 1388 برابر پانزدهم مارس 2010

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول