بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

تسلیت بمناسبت درگذشت دکتر غلامرضا وثیق

با نهایت تأسف خبر درگذشت زنده یاد دکتر غلامرضا وثیق در تهران را دریافت داشتیم. دکتر غلامرضا وثیق از همراهان صاحب نام نهضت ملی ایران در زمان حکومت ملی دکتر مصدق بود. او عضو هیآت اجرائی حزب زحمتشکشان ملت ایران و از دانشوران ممتاز زمان خود بشمار میرفت. دکتر غلامرضا وثیق صاحب تألیفات ارزشمند مختلف اجتماعی و مقالات بسیاری در نشریات سیاسی اجتماعی آن دوران بود و بسیار مورد توجه روشنفکران زمان خود قرار داشت.

ما درگذشت این دانشور ارجمند و میهن دوست را به خانواده محترم وثیق، دوستان او و همراهان نهضت ملی ایران تسلیت میگوئیم.

 

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

پانزدهم بهمن ماه 1388 برابر چهارم فوریه 2010

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول