بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

دکتر حسین موسویان و مهندس حمیدرضا خادم با قرار وثیقه آزاد شدند

اطلاع یافتیم که دوشنبه شب، 28 دیماه 1388، آقایان دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرایی و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران و مهندس حمیدرضا خادم از هواداران این سازمان با قرار وثیقه آزاد شده اند. متاسفانه آقایان عیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی٬ علی رمضانی٬ سلمان سیما و پیمان عارف، اعضا دیگر جبهه ملی ایران هنوز در باز داشت بسر میبرند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور خواهان آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی از جمله زندانیان جبهه ملی ایران میباشد.

 

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیست و نهم دیماه 1388 برابر نوزدهم ژانویه 2010

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول