بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام  کنگره ندا و سهراب

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

به

کارگران ایران

سیاست های جمهوری اسلامی که بی توجهی به اقتصاد کشور، زندگی و سرنوشت مردم همواره یکی از ویژگی های آن بوده، ضربات مهلکی به پیکر اقتصاد کشور وارد آورده است. سیاست های اقتصادی منتجه از ایدئولوژی تام گرای حکومت، به چنگ اندازی مافیای اقتصادی بر همه عرصه های اقتصاد از جمله تولید، توزیع و سرمایه های بانکی انجامیده است. سیاست خارجی حکومت، کشور را هر بار در معرض تحریم های اقتصادی شدیدتری قرار داده، زندگی را بر مردم سخت تر نموده است. واردات بی حساب، بویژه در سال های اخیر به ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور انجامیده و باعث از بین رفتن فرصت های شغلی بسیاری شده است. در حالی که کشور از نظر نیروی کار و تولید، تخصص و سرمایه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه همواره مناسب ترین شرائط رشد اقتصادی و صنعتی را دارا بوده است، ایران امروز یکی از عقب افتاده ترین اقتصاد های منطقه را دارد. بیکاری، گرانی، تورم فوق العاده و فقر روز افزون حلقوم مردم، بویژه طبقات فرودست جامعه و کارگران را میفشارد. امروز حتی کارگران شاغل نیز از یک زندگی حداقل و انسانی محرومند زیرا که خط فقر سه برابر حداقل حقوق یک کارگر است. در اثر وضع بد اقتصاد در مواردی همین حقوق حداقل کارگران شاغل نیز پرداخت نمیشود.

اعتصابات و اعتراضات شما کارگران عزیز علیه وضع بد معیشتی، ماهها عقب افتادن پرداخت حقوق، عدم پرداخت اضافه کاری مناسب و برای حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری، موثر نبوده است. در عوض اینکه به خواست های به حق تان توجه شود، با تهدید، ارعاب و حتی ضرب و شتم ماموران رژیم روبرو شده اید. عده ای از فعالین کارگری بازداشت و از محل کار خود اخراج شده اند در حالیکه شما گفته اید که برای شما "حکم اخراج کارگر به معنی حکم اعدام اوست". در موارد متعدد فعالین کارگری در بیدادگاه های رژیم به "تبلیغ علیه نظام" و "اقدام علیه امنیت ملی" متهم شده، به زندان های طولانی محکوم گردیده اند: آقای منصور اسالو رئیس سندیکاری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سایر فعالین کارگری مانند آقایان ابراهیم مددی، علی نجاتی، رضا رخشان، مهدی شاندیز، فریدون نیکفر، محمد حیدری مهر و رمضان علیپور همچنان در زندان بسر میبرند.

مبارزه شما برای آزادی فعالیت سندیکائی، بهبود دستمزد و برگرداندن کارگران اخراجی بر سر کار همچنان ادامه دارد. اعتصابات شما سرفصل جدیدی در مبارزات سندیکائی ایران است. اهمیتی که جنبش نوین سندیکائی - کارگری ایران برای آزادی و کسب حقوق تضمین شده در مبارزه برای عدالت اجتماعی قائل است، نشان هوشیاری شما و توجه به این تجربه مهم بشریت میباشد که عدالت اجتماعی پایدار تنها در سایه آزادی میسر است.

کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور پشتیبانی کامل خود را از خواست های بحق کارگران ایران بویژه آزادی تشکیل سندیکای کارگری اعلام میدارد و خواهان آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی ایران، بویژه فعالین کارگری میباشد.

کنگره دوم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

لس انجلس- 14 و 15 آذر 1388 برابر 5 و 6 دسامبر 2009

 

انتشار از طرف:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیست و هفتم دیماه 1388 برابر هفدهم ژانویه 2010

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 

 
 
بازگشت به صفحه اول