بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

مادران عزادار و یاران آنان را آزاد کنید!

در روزهای شنبه هر هفته، مادرانی که فرزندان خود را در جنبش ملی آزادیخواهی امروز ایران از دست داده اند و یارانشان، در پارک لاله تهران جمع میشوند تا با سکوت پرمعنای خود یا اعتراضات آرام، فریاد درد و اعتراض خود را بگوش جهانیان برسانند. دیروز، شنبه 19 دیماه، 1388 نیروهای لباس شخصی و بسیج وحشیانه به مادران عزادار حمله برده، پس از توهین و اعمال فشار، بیش از سی تن از ایشان را بازداشت نموده، به زندان انتقال داده اند.

شک نیست که مردم ایران برای فرزندان این آب و خاک که به مقاومت علیه تجاوزات به حقوق و آزادی های ملت دست زده و در این راه به شهادت رسیده اند و مادرانی که چنین فرزندانی را در دامن خود پرورانده اند، احترامی فوق العاده قائلند و خود را با آنان همدرد و همبسته میدانند. حکومت ولایت فقیه هنوز از درک این واقعیت عاجز است که اگر تهدید، توهین، ضرب و شتم، زندان، تجاوز، شکنجه و حتی قتل معترضین کار ساز بود، نظام وضع امروز را نداشت. حکومتی که تحمل اعتراض هفتاد مادر عزادار را ندارد، پایدار نمیماند و اعمال زور و فشار بر معترضان نه تنها گره ای از کار حکومت نمیگشاید، بلکه مردم را در مقاومت علیه آن مصمم تر میکند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور عدم تحمل فریاد اعتراض مادران عزادار را نشانه نقش بی تردید مسئولین رژیم در این جنایات دانسته، توهین، بازداشت و سایر تجاوزات حکومت به حقوق و آزادی های زنان عزادار و سایر هموطنانی که به پایمال شدن حقوق خود اعتراض میکنند را محکوم مینماید و خواستار آزادی هر چه سریع تر بازداشت شدگان میباشد.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیستم دیماه 1388 برابر دهم ژانویه 2010

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول