بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام کنگره ی ندا و سهراب

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

به

زندانیان سیاسی ایران

 شما فرزندان ایران زمین که به دلیل مبارزه سیاسی یا فعالیت های صنفی در زندانید، نماد مقاومت مردم ایران در مقابل دیکتاتوری حاکم هستید. بیش از سی سال است که زندانیان سیاسی ایران با رفتارهای ضد انسانی، شکنجه تا مرگ، تجاوز، قتل، اعدام و حتی کشتارهای جمعی روبرو هستند. با وجود این بدون شک از خرداد امسال تا کنون یکی از بدترین دوره ها برای زندانیان سیاسی بوده است.

در اعتراضات میلیونی و مسالمت آمیز مردم ایران به تقلب در انتخابات و کودتای 22 خرداد، هزاران نفر دستگیر و زندانی شدند، حکومت به شکنجه زندانیان سیاسی در سطح وسیع و تا حد مرگ دست زده، عده بیشماری از زندانیان را مورد شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار داد. هدف از این جنایات در مواردی مجبور کردن زندانیان به قبول اتهامات از قبل طراحی شده در مورد خود و رهبران جنبش و برگزاری دادگاه های نمایشی به سبک دوران استالین برای ایجاد جو ترس و خفقان بود. حکومت برای حفظ جو ترس همچنین صدها تن از زندانیان را در زندان کهریزک زیر شکنجه های وحشیانه گرفت و عده ای از آنان به قتل رساند. جسد شماری که گفته میشد در این زندان کشته شده اند، در بهشت زهرا به خاک سپرده شد و رژیم از هرگونه امکان روشن شدن هویت آنان جلوگیری نمود. در اثر مقاومت زنان و جوانان در مقابل تجاوز به زندانیان که برای نمونه به مرگ ترانه موسوی منجر شد با همراهی افراد برجسته جنبش، اینبار کوس رسوائی رژیم در تمام جهان نواخته شد و مردم جهان دانستند که ایرانیان با چه رژیم ددمنشی روبرو هستند.

در زندانها حکومت دست اوباش و اراذل را در آزار و تعدی به روح و جان شما باز گذاشته است. این جنایتکاران تحت عناوین مختلف مانند قاضی، دادستان، رئیس، معاونت قضائی یا محافظین، حاکم بر سرنوشت و جان شما هستند و شما دائما در معرض تحقیر، اهانت، و سایر شکنجه های جسمی و روانی مانند زندان انفرادی و یا تبعید به زندان جنایتکاران و خطر مرگ روبرو هستید. به ضرورت درمان  بسیاری از زندانیان که به بیماری های سخت مبتلا هستند، توجهی نمیشود. در اثر این فشارها تعدادی از زندانیان خودکشی کرده و یا توسط عمال رژیم به قتل رسیده اند. زندانیان سیاسی و خانواده های آنها میدانند که هدف از همه این تشبثات حکومت خرد کردن شخصیت، انسانیت و روحیه مقاومت شما است.

خانواده های داغدار که بستگان آنها تحت شکنجه یا در جریان اعتراضات ماه های به قتل رسیده اند و خانواده های زندانیان سیاسی در هر فرصتی مقابل زندان اوین، در پارک لاله و یا اماکن دیگر، یاد عزیزان خود را گرامی داشته، درد جانکاه و اعتراض خود را نشان داده اند. هموطنان شما در داخل و خارج از کشور روزانه وضع وخیم و شرائط غیر انسانی که بر شما میگذرد را دنبال نموده، از این جنایات دردی عمیق احساس می کنند. سازمان های طرفدار حقوق بشر و فعالین سیاسی از هر گروه و دسته ای، برای پشتیبانی از شما دست از کوشش فرو نمی گذارند و علی رغم کمبودهائی که هنوز در هماهنگی فعالیت ها برای افشا جنایات رژیم جمهوری اسلامی و آزادی کلیه زندانیان سیاسی موجود است، موفق بوده اند.   

امروز بیش از گذشته روشن است که ولی فقیه و حکومت وی برای حفظ موقعیت خود از هیچ جنایتی ابا ندارد و حتی جنایتکارترین افراد را به بالاترین مناسب قضائی میگمارد. سران رژیم تصور می کنند میتوانند صدای مردم را با سرکوب، زندان، اعدام، بریدن دست و پا، تجاوز، سنگسار و سایر مجازات های غیر انسانی، برای همیشه خفه کنند. غافل از اینکه این اقدامات نه تنها مشکل اساسی آنها را که فقدان مقبولیت و مشروعیت است حل نمیکند بلکه آن را شدت می بخشد.

کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور بار دیگر بر لزوم مبارزه مشترک برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی تاکید کرده و از کلیه آزادیخواهان خارج از کشور میخواهد که کوشش های مشترک خود برای آزادی زندانیان سیاسی ایران تشدید کنند. همه باید بکوشیم تا جنایاتی که امروز در مورد شما زندانیان سیاسی اجرا میشود، دیگر هیچگاه در ایران فردا تکرار نشود.

کنگره دوم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

لس انجلس- 14 و 15 آذر 1388 برابر 5 و 6 دسامبر 2009

 

انتشار از طرف:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

هشتم دیماه 1388 برابر بیست و نهم دسامبر 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/

 

 
 
بازگشت به صفحه اول