بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

شادباش به خانم سمیرا جمشیدی و آقای پیمان عارف

 سرکار خانم سمیرا جمشیدی و آقای پیمان عارف، عضو دربند جبهه ملی ایران،

پیوند زناشویی شما عزیزان را شادباش گفته، امیدواریم که در آینده نزدیک در یک ایران آزاد و آباد و دور از همه ستمکاریها، زندگی پربار خود را در کنار یکدیگر به خوشی و شادکامی بگذرانید.

از طرف:

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیست و هفتم آذر 1388 برابر هیجدهم دسامبر 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول