بازگشت به صفحه اول  
 
 

قطعنامه

کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

(کنگره ندا و سهراب)

 آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر، جدائی دین از حکومت و حفظ تمامیت ارضی

از اهداف جبهه ملی ایران است

 در این زمان که جنبش ملی و مردمی در ایران آغاز گردیده و ملیون ها نفر از هموطنان ما شجاعانه برای احقاق حقوق انسانی و دموکراتیک خود به خیابان ها آمده اند، حکومت جمهوری اسلامی بدون هیج ملاحظه ای بسرکوب جنبش آزادیخواهی ایران که به "جنبش سبز" شناخته شده، پرداخته است. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ضمن پشتیبانی از تلاش های خستگی ناپذیر و خود جوش مردم ایران در شش ماه گذشته، سرکوب خشونت آمیز تظاهرات صلح آمیز ایشان توسط حکومت را شدیدآ محکوم می کند.

آرمان های دموکراسی و آزادیخواهی در نهضت مشروطه ایران ریشه دارد. دکتر محمد مصدق بیش از شصت سال پیش پایه هائی از یک حکومت و دولت دموکرات را بنیان گزارد. اگرچه کودتای 28 مرداد به سقوط این حکومت ملی انجامید ولی راه مصدق و پیام آزادیخواهی او الهامبخش مبارزین راه آزادی گردید. در طول این سال های پر فراز و نشیب، جبهه ملی ایران همواره در پی برقراری استقلال، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر، جدائی دین از حکومت، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، تفکیک قوای سه گانه و استقرار حکومت قانون بوده است. با این اهداف در پیش رو، سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور طرفداری خود را از انتخابات آزاد، دفاع از حقوق بشر و رعایت حقوق زندانیان سیاسی اعلام کرده، خواهان حذف مجازات اعدام از قوانين جزايی ايران است. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شکنجه، تجاوز و قتل زندانیان سیاسی در کنار آزار گسترده زنان ایران را بشدت محکوم میکند.

امروز ایران در یک مقطع مهم تاریخی از نظر داخلی و بین المللی قرار دارد. اقدامات فریبکارانه رژیم اسلامی و بازی های خطرناک آن در مورد پیشبرد اهداف هسته ای خود، امنیت، سلامت و اقتصاد جامعه، مردم و کشور را بخطر انداخته است. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور همزمان با محکوم ساختن هر نوع تجاوز و حمله، توسط هر نیروی خارجی به ایران، اقدامات تحریک آمیز دولت جمهوری اسلامی را محکوم می کند. بیکاری، گرانی و فساد دستگاه حاکمه جامعه را به پرتگاه سقوط کشانده، مردم ایران را تحت فشارهای طاقت فرسائی قرار داده است. بازی های خطرناک سیاسی رژیم میتواند کشور را به تحریم های اقتصادی بیشتری بکشاند و زندگی مردم را از آنچه که هست نیز بدتر نماید. در حالیکه سران حکومت و عوامل وابسته به آن به ثروت های کلان رسیده اند، مردم همچنان برای تامین معاش و بهبود وضع زندگی شان در تنگنا بسر میبرند.

جبهه ملی ایران در خارج از کشور ضمن تائید اعتراضات عمومی باوضاع آشفته و نابسامانی های مملکت و پشتیبانی از جنبش آزادیخواهی مردم ایران، بر این باور است که نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج هرگز حاضر نخواهند شد، سینه خواهران و برادران خود را با گلوله سوراخ کنند و درنهایت به اکثریت عظیم هموطنان خود پیوسته، حافظ و حامی جنبش صلح آمیز مردم ایران خواهند گردید. امید ما بر این است که این جنبش با کمک زنان، مردان، جوانان، روشنفکران، اصلاح طلبان و حتی مذهبیونی که به اصالت خود معتقدند، ادامه یابد و مردم ایران بتوانند در آینده ای نزدیک در سایه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در جامعه ای نوین، در پرتو آزادیهای اجتماعی زندگی پرباری را بنیان نهند.

باور ما براین است که آزادی ملت ضامن آسایش و خوشبختی آحاد آن است. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کنار سایر هموطنان همچنان به تلاش برای تحقق آزادی و دمکراسی در کشور ادامه خواهد داد.

انتشار از طرف:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیست و سوم آذر 1388 برابر چهاردهم دسامبر 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول