بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

اجازه ندهیم خامنه ای کشورمان را گرفتار جنگی خانمانسوز کند

همه چیز حاکی از آنست که دیکتاتوری حاکم در ایران خواهان افزایش تنش ها چه در داخل و چه در عرصه بین المللی است. سخنرانی اخیر احمدی نژاد، نفی مجدد هولوکاوست، اعتراف به موجودیت کارخانه غنی سازی هسته ای در نزدیکی قم، پس از لو رفتن آن و بالاخره آزمایشات موشکی در روزهای حساس قبل از شروع مذاکرات میان ایران و پنچ کشور عضو ثابت شورای امنیت بعلاوه آلمان، نشان میدهد حکومت خامنه ای که احمدی نژاد کارگزار آن است، قصد دارد همچنان به سیاست مشکوک غنی سازی خود ادامه دهد، حتی اگر این اقدامات به تحریم های بیشتر و جنگی خانمانسوز علیه مردم و کشور ایران بیانجامد.

دیکتاتوری فردی خامنه ای بعنوان ولی فقیه، که نتیجه نحوه تقسیم قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی است، عملآ ناتوانی خود را در حل مسائل عظیم سیاسی و اقتصادی کشور نشان داده است. بخصوص از زمانی که حکومت با بی توجهی به رای گسترده مردم فرد مورد نظر ولی فقیه را به ریاست جمهوری منتصب کرد و در تقابل کامل با ملت قرار گرفت، این ناتوانی به اوجی جدید رسیده است. دیکتاتوری برای "حل" این مشکلات مثل همیشه راهی جز افزایش تنش و در نتیجه ایجاد مشکلات تازه و بزرگتر نمیشناسد. تصور حاکمین بر اینست که میتوانند با ادامه این تنش ها بشیوه همیشگی، نیروهای نظامی و طرفداران خود را علیه مردم و مخالفین بسیج نمایند و بدین ترتیب قدرت را همچنان در دست خود نگاهدارند.

اینکه افزایش تنش ها ممکن است به تحریم های بیشتر و حتی جنگ، منتهی گردد برای حاکمین کنونی فرعی است. آنها تصور میکنند میتوانند برای همیشه با وقت کشی در مذاکرات یادشده به اهداف غنی سازی خود نائل آیند. احتمالا در بخشی از حکومت این تصور نیز وجود دارد که با وقوع جنگی جدید و یا تشدید تحریم ها میتوانند از یکطرف مردم را به پشتیبانی از حکومت وادارند و از طرف دیگر مخالفین را باز هم بیشتر سرکوب نمایند. شاید هم بخش هائی از حکومت و سپاه خواب آن را می بینند که با شروع جنگ، در معاملات کلان برای تهیه سلاح نیز، ثروت های افسانه ای نصیب خود سازند. احمدی نژاد و هم مسلکان او نیز از جهالت یا فریبکاری و یا هردو، اقدامات خود را قدمی برای سرعت بخشیدن به ظهور امام زمان که با ظهور خود این جهان غوطه ور در ظلم و فساد را از میان برمیدارد تا از نو، جهانی سراسر عدل و داد بسازد، قلمداد میکنند.

پیش گوئی های خامنه ای، احمدی نژاد و سایر مسئولین نظام که غرب و اسرائیل به ایران حمله نخواهند کرد زیرا برایشان ضرر دارد، بی پایه است. تعمیق شکاف بین ملت و حکومت بدنبال تقلب با ابعادی بیسابقه در انتخابات، انفراد سیاسی کشور در سطح بین المللی، بویژه در میان کشورهای منطقه، میدان داری های سپاه و اقدامات نمایشی برای ایجاد تصور آمادگی که سقوط مکرر هواپیما و هلیکوپتر های نظامی شاهدی منافی آن است، احتمالا این تصور را در دولتهای غربی و بخصوص اسرائیل تقویت میکند که در چنین شرایطی یک حمله هوائی برق آسا به ایران نه تنها تلفات چندانی نخواهد داشت، بلکه به از هم پاشیدگی کامل جمهوری اسلامی منجر خواهد گردید.

با ادامه دیکتاتوری ولی فقیه و کارگزار آن احمدی نژاد، آینده هولناکی در انتظار کشور است. جنگ، سرمایه های انسانی و مالی عظیمی را نابود خواهد کرد و تحریم ها که گاهی خطر آن کمتر از جنگ نیست صدمات غیر قابل جبرانی به کشور و اقتصاد آن وارد خواهد نمود و این صدمات، زندگی مردم و بویژه فرودستان جامعه را از آنچه هست تباه تر خواهد نمود. مردم ایران مسلما با اعتراضات مسالمت آمیز و اعتصابات گسترده خود اجازه نخواهند داد که خامنه ای و اطرافیان او کشور را گرفتار چنین آینده ای شومی سازند.

ما انتظار داریم که کلیه افراد و گروه های سیاسی آزادیخواه و دموکرات برای رهائی کشور از بحران کنونی و جلوگیری از خطراتی که در پیش است، به تقویت هماهنگی مبارزات خود علیه حکومت ولی فقیه بپردازند و با ادامه پشتیبانی خود از جنبش گسترده مردم برای دستیابی به آزادی، دموکراسی، جدائی دین از حکومت و رهائی از دیکتاتوری و حکومت های بحران زا، به آن یاری رسانند.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

هفتم مهر 1388 برابر بیست و نهم سپتامبر 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول