بازگشت به صفحه اول  
 
 

آزادی مهندس کورش زعیم

اطلاع یافتیم که آقای مهندس کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران روز 29 شهریور 1388 با قید وثیقه موقتا آزاد شده است. ایشان در 31 خردادماه 1388 پس از تفتیش منزل و مصادره یادداشت ها و کامپیوتر هایشان بازداشت شده بود و تا مدتها از علت بازداشت و محل نگهداری ایشان اطلاعی در دست نبود.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ضمن خوشوقتی از آزادی آقای زعیم، خواهان  آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی ایران، بویژه معترضین به تقلب در انتخابات 22 خرداد و کودتا، در میان آنها آقای پیمان عارف از اعضا جبهه ملی ایران که بر اساس اطلاعات رسیده در وضع سلامتی نامساعدی قرار دارد، میباشند.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

سی ام شهریور 1388 برابر بیست و یکم سپتامبر 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول