بازگشت به صفحه اول  
 
 

اهداف و راهکار های جنبش ملی ایرانیان

 بمناسبت کودتای 28 مرداد

سالروز کودتای 28 مرداد  1332 پس از اینکه آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا و وزرای خارجه سابق آمریکا و انگلیس خانم اولبرایت و آقای استراو نیز دخالت کشورهای متبوع خود را در کودتا علیه حکومت قانونی و دموکرات دکتر محمد مصدق تائید کرده اند، فرصتی است که ضمن یاد آوری آن به جنبش مردم و کودتای اخیر سران نظام جمهوری اسلامی علیه آراء مردم نیز برخورد کرده و نتایج آن را مورد بررسی قرار دهیم.

با کودتای 28 مرداد حکومت ملی دکتر مصدق سقوط کرد، مشروطیت و حکومت قانون تعطیل شد و محمدرضا شاه کلیه قوای مملکت را در اختیار خود گرفت. 25 سال بعد از آن مردم با هدف "استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی" علیه دیکتاتوری او بپا خاستند ولی آیت الله خمینی و همراهان او رهبری این مبارزات را بدست گرفته، نظام جمهوری اسلامی را بر اساس دخالت دیانت در حکومت بنا کردند که در آن حقوق و آزادی های مردم غصب و همواره قربانی امتیازات و منافع گروه خاصی از روحانیون و وابستگان به آنان شده است.

در این سی سال که مملکت در سیطره حکومتی خودکامه و مستبد باقی ماند، مردم همه گونه تلاش و فداکاری را برای احقاق حقوق از دست رفته خود بخرج دادند. بسیاری تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند و هزاران تن در این راه جان باختند. مبارزات مردم گاهی در سطح و گاهی در عمق ادامه پیدا کرد و هرزمان بدنبال فرصتی بودند تا راهی برای دستیابی به حقوق از دست رفته خویش باز یابند.  

جنبش ملی

جنبش کنونی مردم ایران که با شرکت گسترده آنان در "انتخابات" ریاست جمهوری بیشتر با هدف جلوگیری از روی کار آمدن کاندیدای مورد نظر ولی فقیه بود، پس از کودتای خامنه ای – احمدی نژاد به اوج خود رسید. مردم برگی دیگر به صفحات پرافتخار تاریخ مبارزه برای آزادی در ایران افزودند. شرکت مسالمت آمیز مردم در اعتراضات و شعارهای اعتراضی این جنبش نمایانگر رشد فرهنگ سیاسی و همبستگی ملی ایشان است. این مبارزه بزرگ و چشمگیر که از آن جنبش وسیعی در حال شکل گیری است، دستاوردهای بسیاری را با خود همراه داشته است. بپا خواستن یکپارچه ملیونی مردم دلاور و حق طلب، در برابر حکومتی که تا دندان خود را علیه مردم مسلح کرده است و از هیچ نامردمی و وحشیگری در حق آنان دریغ نکرده و ندارد و اعلام عدم مشروعیت حکومت خامنه ای - احمدی نژاد در چنین فضای جنایت بار و خون آلودی، حماسه ای بود که مردم آگاه و جان برکف ما در برابر جهانیان، در سرزمین ایران آفریدند.

 

عکس العمل حکومت

سرکوب تظاهرات مردم، تیراندازی و قتل تظاهر کنندگان، شکنجه تا حد مرگ معترضین بازداشت شده، برگزاری دادگاههای فرمایشی به شیوه دوران استالین و غیره نشان داد که حکومت در عوض سر فرود آوردن در مقابل اراده مردم، همچنان در صدد ادامه سیاست زور و سرنیزه، آنهم در زمانی است که جنبش میلیونی مردم، ورشکستگی چنین سیاستی را به روشنی به نمایش گذاشته است.

 

اتحاد در عمل

مبارزات مردم برای احقاق حقوق و آزادی های خود همچنان ادامه دارد و ایرانیان مسئول و علاقمند به سرنوشت کشور در سراسر دنیا در این تلاش شرکت گسترده ای دارند. اعتراض به تقلب در انتخابات و نمایان کردن فقدان مشروعیت کودتاگران بجهانیان و دفاع از حقوق انسانی قربانیان رژیم و زندانیان سیاسی یک اتحاد عمل در سطح وسیع بوجود آورده است. در این جنبش مدنی علاوه بر حرکت گسترده و فداکاری های تا پای جان مردم، همچنین مبارزینی که معتقد به اصلاح جمهوری اسلامی هستند، شجاعانه در مقابل استبداد حاکم قد علم کرده به افشاء جنایات حاکمین پرداخته و خود را به خطر زندان، شکنجه و محاکمه در دادگاههای فرمایشی انداخته اند، نقش مهمی دارند.

 

گزینش هدف برای جنبش

از آنجائی که هدفگذاری، مهمترین جنبه یک جنبش است و هدفگذاری اشتباه جنبش را به بیراهه میبرد و میتواند منجر به شکست آن گردد، امروز پس از بیش از دو ماه از آغاز این مبارزه بزرگ، بررسی دقیقتر اهداف جنبش ضروری به نظر میرسد. پس از کودتا خواست جنبش در شعار "رای من کو؟" و "ابطال انتخابات" خلاصه شد. اما کوشش برای ابطال انتخابات زمانی که حاکمین جمهوری اسلامی حتی به رای میلیونها نفر که در حرکت های اعتراضی شرکت میکنند وقعی نمیگذارد و به سیاست مشت آهنین و زور گوئی خود ادامه میدهد، نمیتواند برای همیشه ادامه یابد. شرائط یاد شده، مبارزه امروز را با شتاب روزافزون به سوی یک جنبش بزرگ ملی برای آزادی و دمکراسی سوق میدهد.

 

اصلاح پذیری جمهوری اسلامی

ضمن اینکه آقای کروبی معتقد به لزوم تغییراتی در قانون اساسی هستند، چندی قبل آقای مهندس موسوی طرفداری خود را از "جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر" اعلام نمودند. ایشان همچنین پیشنهاد میکنند که برای جلوگیری از هرج و مرج، قانون اساسی جمهوری اسلامی را بپذیریم و بعد برای تغییر آن بکوشیم.

از طرف دیگر میدانیم که شرکت بسیاری از مردم در این حرکت نه برای طرفداری از "جمهوری اسلامی" بلکه برای مخالفت با انتخاب احمدی نژاد و "تغییر" اوضاع به معنی وسیع آن صورت گرفته است. پیشنهاد آقای مهندس موسوی در مورد شیوه تغییر، زمانی میتوانست طرح باشد که حاکمین جمهوری اسلامی نیز حق مردم برای "تغییر توسط رای" را به رسمیت میشناختند. حال آنکه این امر پس از کودتا دیگر موضوعیتی ندارد.

جمهوری اسلامی بر اساس دخالت دین در حکومت بنا شده و رهبران آن تا زمانی که امکان داشته باشند، خواهند کوشید تا با سوء استفاده از مذهب بزعم خود مشروعیتی برای خویش کسب نمایند و به حکومت استبدادی و غیر مردمی خود ادامه دهند. آنهائی که هنوز میخواهند از جمهوریت نظام با مدل آیت الله خمینی دفاع کنند فراموش میکنند که آیت الله خمینی نیز حقوق و آزادی های مردم را به نحو بیسابقه ای زیر پا گذاشت. او طرفدار "حکومت اسلامی" بود و عبارت "میزان رای ملت است" از وی در تضاد کامل با اقدامات او در دوران حکومتش مانند کشتار و شکنجه هزاران نفر از مخالفین بوده است. در یک کلام، ما جمهوری اسلامی را نه تنها یک جمهوری و ناشی از اراده مردم نمیشناسیم بلکه آنرا اصلاح ناپذیر و در نتیجه خطر بزرگی برای کشور میدانیم.

 

اهداف جنبش

بنظر ما مبارزات گسترده و روز افزون مردم که آغاز جنبش آزادیخواهی مردم ایرانست، تنها با رعایت اهداف همیشگی نهضت ملی یعنی استقلال، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و جدائی دین از حکومت، تفکیک قوای سه گانه و استقرار حکومت قانون پیروزخواهد گردید. ما دلائل شکست اینگونه جنبش ها در گذشته را دوری گرفتن از این اصول میدانیم. طرفداران نهضت ملی ایران علاوه بر این خواهان استقرار "جمهوری ایرانی" هستند زیرا تجربه نشان میدهد که یک مقام غیر انتخابی و یا ارثی (مانند ولی فقیه یا پادشاه) در راس حکومت میتواند دیر یا زود به پایگاهی دائمی و قدرتمند علیه دموکراسی تبدیل گردد.

 

شیوه مبارزه

شیوه مبارزه بدور از خشونت موفقیت خود را در جنبش مردم نشان داد و ما آن را کماکان بهترین و موثرترین شیوه مبارزه یک اکثریت بزرگ علیه یک اقلیت کوچک میدانیم. این شیوه به آحاد ملت از بانوان، جوانان، سالخوردگان و حتی معلولین با صندلی های چرخدار امکان میدهد که در برنامه های اعتراضی شرکت کرده، مخالفت خود را با اقلیت حاکم به نمایش بگذارند. شرکت کنندگان در این مبارزه بزرگ، حتی در برابر دردناکترین حملات حکومت در وسوسه دست یازیدن به خشونت نیافتادند و دیدیم که چگونه حتی از رفتار خشونت آمیز با عمال جنایتکار حکومت نیز پرهیز نمودند و این خود نمایش قدرت حرکت بزرگ ایشان بود.

 

تدارک حکومت ملی

بدون پشتیبانی فعال، متشکل و وسیع مردم، استقرار و استمرار یک حکومت ملی برای تحقق اهداف ملی میسر نیست. حکومتی که ضامن آزادی، دمکراسی، صیانت از حقوق مدنی و اجتماعی و تبلور اراده مردم در قوانین جامعه باشد. در حال حاضر که امکان فعالیت تشکل های ملی موجود نیست، شاید هموطنان بتوانند اقدامات تدارکاتی برای استقرار یک حکومت ملی را بطور غیر متمرکز انجام دهند. ما در انقلاب مشروطه شاهد تشکیل انجمن ها و کانون های بحث و مشورت در مورد امور، مسائل کشور و اقدامات ممکن بوده ایم. آثار چنین گروههائی در مبارزات هماهنگ و بدون رهبری مشخص در دوران کوتاه این جنبش نیز آشکار بود و بنظر میرسد که راهکاری برای تدارک آزادی و دموکراسی در مرحله کنونی باشد.

 

نیروهای مسلح کشور

نیروهای مسلح کشور در ایران معمولا از مبارزات مردم متاثر بوده اند. بنطر ما هموطنان شرافتمندی که هنوز در نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج و ارتش خدمت میکنند، میتوانند نقش مهمی در مبارزات مردم ایفا نمایند. بوِیژه زمانی که مبارزه اوج بیشتری بگیرد آنها نیز به دفاع از هموطنان خود بر خواهند خاست و اجازه نخواهند داد که دیکتاتوری از آنان به عنوان ابزاری علیه هموطنانی که برای حقوق و آزادی های خود مبارزه میکنند و دریدن سینه مقاوم و دلاور آنان با گلوله های خود سوء استفاده نماید.

 

اتحاد برای دموکراسی

به نظر ما امروز مردم ایران بیش از همیشه عواقب وابستگی به بیگانگان و حکومت های مذهبی و ایدئولوژیک را میشناسند و از اهمیت استقلال، آزادی، دموکراسی، عدالت و جدائی دین یا هرگونه ایدئولوژی از حکومت آگاهند. برای اولین بار در تاریخ فرصت آن وجود دارد که روشنفکران کشور و مردم بتوانند بر اساس این ارزش ها به یک اتحاد عمل در سطح وسیع دست یابند. زمان آن رسیده است که نو اندیشان دینی نیز که به اصل لزوم جدائی دین از حکومت اعتقاد دارند با حفظ عقاید دینی خود به نحو وسیع و آشکارتری برای تحقق این اهداف بکوشند.

 

حرف آخر

بیاد می آوریم که مقابله با مشروعه خواهان که طرفدار دخالت دین در حکومت بودند یکی از موضوعات مهم نهضت مشروطه بود. همجنین میدانیم که آیت الله کاشانی و طرفداران وی از دکتر مصدق فاصله گرفتند و به عوامل کودتای 28 مرداد پیوستند زیرا دکتر مصدق، علیرغم اعتقاد به دین، حاضر به قبول دخالت دین در امور حکومتی نشد. جدائی دین از حکومت همواره یکی از اصول نهضت مشروطه و جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق بوده است.

 

پیروز باد مبارزات ملت برای آزادی و دموکراسی در ایران

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

27 مرداد 1388 برابر 18 اوت 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول