بازگشت به صفحه اول  
 
 

کورش زعیم و پیمان عارف را آزاد کنید!

آقای مهندس کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران یک هفته پس از کودتای  خامنه ای – احمدی نژاد علیه آرا مردم و اوج گرفتن جنبش اعتراضی مردم علیه این کودتا بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است. ما ضمن محکوم کردن بازداشت ایشان و آقای پیمان عارف، عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران، خواهان آزادی فوری آنها و کلیه زندانیان سیاسی ایران میباشیم.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

بیست و یکم مرداد 1388 برابر دوازدهم اوت 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول