بازگشت به صفحه اول  
 
 

دستگیر شدگان سی تیر و سایر زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

اعضا و هواداران جبهه ملی ایران همه ساله مراسم یادبود سی تیر را که یکی از روزهای پیروزی ملت ایران در ابقا دولت ملی مصدق است، برگزار کرده، یاد شهدای این روز را گرامی میدارند. امسال نیز بر اساس سنت همیشگی قرار بود که شرکت کنندگان در این مراسم در تهران از میدان هفت تیر با اتوبوس به ابن بابویه، آرامگاه شهدای سی تیر  بروند که با نیروهای انتظامی و بسیجی ای روبرو شدند که مردم را با خشونت کامل پراکنده میکردند و به اتوبوس ها نیز اجازه توقف نمیدادند. علی رغم کلیه ممانعت ها، جمعی از علاقمندان، خود را به ابن بابویه رسانده، با گذاشتن دسته های گل بر مزار شهدای سی تیر، به آنان ادای احترام کردند. این جمع هنگام بازگشت با نیروهای انتظامی روبرو شد و عده ای از آنان از جمله آقایان حسین عزت زاده، اصغر فنی پور، دکتر حسین مجتهدی، حسین ریاحی، ناصر کمیلیان، کریمی، علی قادری، محمدعلی رباطی، همچنین آقای مجتبایی و همسر ایشان و چند نفر دیگر که اسامی آنها هنوز در دست نیست، بازداشت شدند.

ممانعت از برگزاری مراسم سی تیر همانند سرکوب و به خشونت کشیدن تظاهرات آرام مردم در هفته های اخیر نشان دیگری از وحشت رژیم از انزوای کامل خود و گسترده بودن صفوف مخالفین است. مسئولان رژیم نمیخواهند قبول کنند که هیچ حکومتی بدون پشتیبانی مردم پایدار نمیماند. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور جلوگیری از برگزاری مراسم سی تیر را محکوم کرده، خواهان آزادی بازداشت شدگان این روز و کلیه زندانیان سیاسی میباشند. ما همچنین خواهان پایان دادن به نقض فاحش حقوق بشر و رعایت کلیه حقوق و آزادی های شهروندان ایران هستیم.

پیروز باد مبارزات مردم ایران در راه استقرار آزادی و دموکراسی!

 

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

30 تیر 1388 برابر بیست و یکم ژوئیه 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/ 

 

 
 
بازگشت به صفحه اول