بازگشت به صفحه اول  
 
 

8 مارس روز جهانی زن گرامی باد

جمهوری اسلامی برابری زنان با مردان را همچون استقرار دمکراسی و رعایت حقوق بشر تهدیدی برای بقا خود میداند. در جهانی که زنان نقش روزافزونی در جامعه به عهده دارند و در برخی کشور ها تا بالاترین مقامات حکومتی را احراز کرده اند، زنان ایران باید هنوز برای ابتدائی ترین حقوق خود مانند لغو حجاب اجباری، قوانین تبعیض آمیزی همچون حق تعدد زوجات برای مردان، و محدودیت  حقوق زنان در خانواده مبارزه کنند. زمانی که زنان ورزشکار از دهها کشور منجمله کشورهای مسلمان دنیا، همدوش مردان، در بازی های المپیک شرکت میکنند، زنان ایران حتی حق حضور در استادیوم های ورزشی را ندارند. کوشش جمهوری اسلامی برای ادامه وضع موجود نبردی است علیه زمان که محکوم به شکست است و تنها نادانان تصور مینمایند که نظام از این نبرد پیروز بیرون خواهد آمد.

در سی سال گذشته زنان ایران علی رغم همه مشکلات، در همه عرصه های زندگی توانائی و قابلیت های زیادی از خود نشان داده اند. آنها هوشیارانه دریافته اند که حقوق حقه خود را بدون تلاش و مقاومت دائمی نمیتوانند بدست آورده و حفظ کنند. نمونه ای از فعالیت های مدنی زنان ایران کمپین یک میلیون امضا است که به مدل آموزنده ای برای مبارزات مدنی در جامعه ایران تبدیل گشته است. تحت این عنوان زنان در نقاط مختلف کشور در گروه های غیر متمرکز به فعالیت های روشنگرانه و ارتباط با دیگر زنان کشور می پردازند.

امروز جمهوری اسلامی به علت رشد نارضائی و گسترش مبارزات مدنی مسالمت آمیز و حق طلبانه مردم، بیش از همیشه خود را در خطر می بیند. مسئولان رژیم خود اعلام میدارند که بزرگترین خطر علیه خود را نه در خارج مرزهای کشور، بلکه در "انقلاب نرم" درون مرزها میدانند و به این جهت شدت عمل خود را علیه فعالین این جنبش ها افزایش داده اند. در سال گذشته:

·    دهها هزار تن از زنان توسط عمال سرکوب نظام به بهانه های واهی آزار، دستگیر و زندانی شدند.

·    لایجه ای تحت نام قانون "حمایت از خانواده" از طرف دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که حقوق زنان را از قوانین عقب مانده سی سال گذشته نیز محدود تر میکرد. خوشبختانه مقاومت گسترده فعالین زن و پشتیبانی سایر گروه های مدنی، اجتماعی و سیاسی کشور مانع تصویب لایجه مزبور گردید.

·    و بالاخره عده زیادی از فعالین زن در کنار دیگر گروه های اجتماعی دستگیر و به زندان و شلاق محکوم گردیدند. هنوز چند تن از این زنان مبارز از جمله عالیه اقدام دوست و روناک صفار زاده همچنان در زندان بسر میبرند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور روز 8 مارس، روز جهانی زن را به زنان جهان و بخصوص زنان ایران تبریک گفته، بار دیگر یاد آور میشود که آزادی و دموکراسی تنها زمانی ممکن میگردد که همگی گروه های اجتماعی، بوِیژه زنان، که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، از حقوق و آزادی های حقه خود برخوردار باشند.

پیروز باد مبارزات حق طلبانه زنان کشور برای برخورداری از حق برابری با مردان و استقرار آزادی و دموکراسی در ایران!

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

هفدهم اسفند ماه 1387 برابر هفتم  مارس 2009

 

 
 
بازگشت به صفحه اول