بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام به مهندس عباس امیر انتظام

جناب آقای مهندس عباس امیر انتظام،

وجود نازکت آزرده گزند مباد!

از خبر کسالت و احیانآ عمل جراحی قلب شما نگران شدیم. شما سختی های نزدیک به سی سال زندان و شکنجه های روحی و جسمی در زنجیر جمهوری اسلامی را سربلند و سرفراز پشت سر نهاده اید و اسطوره ای از مقاومت را در رفتار و آزادمنشی ها و میهن دوستی های خود بجا گذارده اید. ما به رهبران آزاده و میهن دوستی چون شما که زندگی خود را وقف مبارزه برای ایرانی آزاد و آباد نموده اند، افتخار میکنیم!

آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما داریم و امیدواریم که شما را سالها در میدان مبارزه برای استقرار آزادی و دمکراسی در ایران مثل همیشه پابدار و استوار بیابیم.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

ششم فروردین 1386 برابر 25 مارس 2008 

 
 
بازگشت به صفحه اول