بازگشت به صفحه اول  
 
 

توهین به ملت و پرچم سه رنگ ایران را شدیدا محکوم میکنیم!

از ابتدای مصادره قیام ضد استبدادی ملت ایران در سال 57 خورشیدی توسط روحانیون زورگو، همواره شاهد بوده ایم که این فرقه سیاسی - مذهبی برای کسب انحصار مطلق قدرت مانند یک نیروی اشغالگر اجنبی، به ایران و فرهنگ ایرانی توهین میکند و از اعلام خصومت آشکار خود با ایران و مردم آن ابائی ندارد. تلاش برای ویران سازی بسیاری از ساختارهای فرهنگی و تاریخی این مرز و بوم، دروغ پردازی مداوم و کوشش برای وارونه جلوه دادن وقایع سیاسی و نهایتا توهین به نامها و نمادهای تاریخی، از جمله رفتارهای این فرقه اشغالگر است.

جدیدترین نمونه از این دست خصومت ها نسبت به کیان کشور، اظهارات یکی از روحانیون گروه حاکم، جوادی آملی است. وی بر خلاف همه شواهد و مستندات تاریخی اخیرا در افاضاتی بی پایه و اساس گفته است: "مبادا اسلامی حرف بزنیم و ایرانی فکر کنیم" و ادامه داده است: "پرچم سه رنگ عرضه ندارد خودش را حفظ کند. پرچم سه رنگ نتوانسته پرچم یازهرا و یاعلی را حفظ کند ولی پرچم یازهرا و یاعلی توانسته پرچم سه رنگ را حفظ کند". بر اساس همه اسناد تاریخی این سخنان با هیچ معیار عقلانی و قضاوت بی طرفانه همخوانی ندارد. این فرد فراموش میکند که سرزمین ایران خاستگاه تمدن و فرهنگی است به قدمت تاریخ که امکان خدشه دار کردن آن در توان هیچ گروه و دسته ای نیست و اگر یکی دو روزی قرعه ناکامی و بداقبالی به نام مردم این آب و خاک رقم خورده تا گروهی نابخرد، سرکوبگر و غارتگر بر سرشان آوار شود، نباید این شائبه به وجود آید که این دار و دسته می توانند سرشت و نهاد این ملت و این وطن را واژگون کنند و افکار پریشان خود را بر حقیقت آشکار چیره سازند. مردم ایران در برابر این فرقه اشغالگر همچون دیگر برهه های تاریخ این سرزمین، همت خواهند کرد و متجاوزان غارتگر را به جای خود خواهند نشاند و درس تاریخ حقیقی این مرز و بوم را در گوش های ناشنوای این دشمنان ملت و مملکت فرو خواهند کرد.

ایرانیان همواره نشان داده اند که مخالف هیچ دین و مذهب و عقیده ای نیستند و آنها که یک دین یا مذهب خاص را در تقابل با هویت یک سرزمین و ملت قرار می دهند حقیقتا نه دین و مذهب را شناخته اند و نه از تاریخ و ملت و سرزمین ایران چیزی فهمیده اند. ما بر این باوریم افرادی که به صراحت به پرچم سه رنگ میهن توهین می کنند و یا تفکر ایرانی را به سخره می گیرند، بیگانگانی سرکوبگرند که به هیچ رو صلاحیت قرارگرفتن بر مسند حکومت ایران را ندارند.

حکومتی که به نام دین و مذهب خود را بر تاریخ مملکت تحمیل کرده و بساط ظلم و سرکوب و غارت را گسترده است، اکنون قصد دارد بجای پذیرش شکست های همه جانبه خود، با فریبکاری گناه را به گردن فرهنگ و تمدن ایرانی بیندازد. سران حکومت برای تبرئه خود کوشش میکنند خاک در چشم حقیقت بپاشند و در نهایت یک مذهب را در مقابله با یک سرزمین کهن قرار دهند. بدیهی است که این گونه رفتار هم وهن دین و آیین است و هم خیانت به وطن.

انسانهای متدین کشور هم باید بکوشند دین و مذهب خود را از صحنه جنگ و نزاع بین جناحهای قدرت دور سازند و مجال سوء استفاده حاکمیت از باورهای دینی خود را از آنان سلب کنند و به آنها اجازه ندهند که از معتقدات دینی شان به عنوان ابزار انحصار و سرکوب و غارت دارائی های کشور بهره گیرند. فراموش نکنیم که هم اکنون سیاهچال های حکومت مستبد دینی مملو از جوانان وطن دوست، بی گناه و دینداری است که هم با جنایات فرقه حاکم مخالفند و هم با هر اهانتی که نسبت به سرزمینشان صورت پذیرد. نتیجه حکومت کنونی جز غارت سرمایه ها و نابودی همه جانبه کشورمان نبوده و حاکمان در این مدت برای هیچگونه مرام و آیینی ارزش قائل نبوده اند.

مقابله با این نظام ویرانگر، مستلزم هوشیاری، اتحاد فراگیر و آگاهانه و عزم ملی برای تغییر وضع موجود است. تغییری که سایه سیاه گروه حاکم را از سر ملت ما بزداید و حکومتی مبتنی بر رای و خواست مردم را در ایران حاکم کند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج کشور ضمن اینکه توهین به ملت ایران و ارزش های آن را شدیدا محکوم مینماید، هشدار میدهد هرگونه اقدامی در این جهت، منجمله تلاش برای تحقیر پرچم سه رنگ سرزمینمان، از طرف ملت ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

17 اردیبهشت 1393 برابر 7 مه 2014

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info

 

 
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران